Εξέδωσαν εικονικά τιμολόγια 8,5 εκ. ευρώ ! Τους “τσάκωσε” η ΑΑΔΕ

Εικοσιτρείς νέες υποθέσεις, έκδοσης και λήψης πλαστών και εικονικών στοιχείων, στις οποίες εμπλέκονται εταιρείες από πλήθος κλάδων, έφεραν στο φως οι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Η συνολική αξία όλων αυτών των τιμολογίων φτάνει τα 430 εκ. ευρώ.

Ανάμεσά τους ατομική επιχείρηση με αντικείμενο κατασκευαστικές εργασίες στην Αχαΐα, η οποία κατά τις χρήσεις 2017-2018, εξέδωσε 100 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 8,5 εκ. ευρώ. Επίσης η ίδια εταιρεία, κατά τις ίδιες χρήσεις, έλαβε 150 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας 11 εκ. ευρώ.

Αναλυτικότερα:

Προσωπική εταιρεία με αντικείμενο δραστηριότητας το εμπόριο κινητής τηλεφωνίας στην Αθήνα, κατά τις χρήσεις 2018-2019, εξέδωσε 2.200 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 75 εκ. ευρώ. Επίσης η ίδια εταιρεία, κατά τις ίδιες χρήσεις, έλαβε 260 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας 14 εκ. ευρώ.

Ανώνυμη εταιρεία με αντικείμενο εργασιών το εμπόριο Η/Υ στην Αθήνα, κατά τις χρήσεις 2017 και 2018, έλαβε 700 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 56,5 εκ. ευρώ.

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με αντικείμενο κατασκευαστικές εργασίες στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών, κατά τις χρήσεις 2017, 2018 και 2019 εξέδωσε 1.800 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας 44 εκ. ευρώ.

Ε.Π.Ε. παροχής διαφημιστικών υπηρεσιών, στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, κατά τις χρήσεις 2015-2017, εξέδωσε 700 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας 9,9 εκ. ευρώ. Κατά τις χρήσεις 2010, 2011, 2012 και 2013, η ίδια εταιρεία εντοπίστηκε να έχει εκδώσει 2.500 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας 14,3 εκ. ευρώ και να έχει λάβει 380 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας 14 εκ. ευρώ.

Εταιρεία με αντικείμενο κατασκευαστικές εργασίες στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, κατά τις χρήσεις 2016, 2017, 2018 και 2019 εξέδωσε 7.000 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 29 εκ. ευρώ.

Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. με αντικείμενο δραστηριότητας τις υπηρεσίες παροχής γευμάτων στον Νότιο Τομέα Αθηνών, κατά τις χρήσεις 2018-2019, εξέδωσε 100 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 12,5 εκ. ευρώ. Επίσης, η ίδια εταιρεία, κατά τις ίδιες χρήσεις, έλαβε 40 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας 12 εκ. ευρώ.

Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. παροχής διαφημιστικών υπηρεσιών στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών, κατά τις χρήσεις 2015-2016, εξέδωσε 700 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας 2,2 εκ. ευρώ και έλαβε 300 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας 3,1 εκ. ευρώ. Κατά τις χρήσεις 2012 και 2013, η ίδια εταιρεία εντοπίσθηκε να έχει εκδώσει 1.100 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας 5 εκ. ευρώ και να έχει λάβει 350 εικονικά φορολογικά στοιχεία, αντίστοιχης συνολικής αξίας.

Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. με αντικείμενο δραστηριότητας το εμπόριο αγροτικών προϊόντων στην Θεσσαλία, κατά τις χρήσεις 2016-2019, εξέδωσε και έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία σε 730 περιπτώσεις, συνολικής αξίας 14 εκ. ευρώ.

Επιχείρηση με αντικείμενο το εμπόριο Η/Υ στον Δυτικό Τομέα Αθηνών, κατά τις χρήσεις 2015-2016 έλαβε 115 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας 13,3 εκ. ευρώ.

Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με αντικείμενο δραστηριότητας την εμπορική αντιπροσώπευση, στην Δυτική Αττική, κατά τις χρήσεις 2017-2018, εξέδωσε 200 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας 12 εκ. ευρώ. Επίσης η ίδια εταιρεία, κατά τις ίδιες χρήσεις, έλαβε 10 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας 550.000 ευρώ.

Ατομική επιχείρηση με αντικείμενο δραστηριότητας το εμπόριο κινητής τηλεφωνίας στον Πειραιά, κατά τη χρήση 2016 έλαβε 450 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 12 εκ. ευρώ.

Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. στον Νότιο Τομέα Αθηνών, με αντικείμενο δραστηριότητας το εμπόριο κινητής τηλεφωνίας, κατά τη χρήση 2016 έλαβε 370 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας 12 εκ. ευρώ.

Ε.Π.Ε. με αντικείμενο εργασιών το χονδρικό εμπόριο κρέατος στην Πελοπόννησο, κατά τη χρήση 2018, εξέδωσε 340 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 9,5 εκ. ευρώ.

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με αντικείμενο το εμπόριο ειδών τεντοποιίας στη Θεσσαλονίκη, κατά τις χρήσεις 2015, 2017 και 2020 εξέδωσε 1.800 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας 7,3 εκ. ευρώ.

Ατομική επιχείρηση στην Αθήνα, με αντικείμενο δραστηριότητας το εμπόριο Η/Υ, ρολογιών και κοσμημάτων, κατά τις χρήσεις 2017, 2018 και 2019 εξέδωσε 210 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας 7 εκ. ευρώ.

Ατομική επιχείρηση στην Κεντρική Μακεδονία με αντικείμενο δραστηριότητας το χονδρικό εμπόριο παλαιών σιδήρων, κατά τις χρήσεις 2017 – 2018, εξέδωσε 720 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 5,8 εκ. ευρώ.

Ατομική επιχείρηση στην Θεσσαλονίκη με αντικείμενο κύριας δραστηριότητας το χονδρικό εμπόριο ποτών και αναψυκτικών, κατά τις χρήσεις 2016 -2018, εξέδωσε 17 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας 5,4 εκ. ευρώ.

Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, κατά τις χρήσεις 2015, 2019 και 2021, εξέδωσε 6.600 εικονικά φορολογικά στοιχεία και έλαβε 1 εικονικό φορολογικό στοιχείο, συνολικής αξίας 4,7 εκ. ευρώ.

Ανώνυμη εταιρεία με αντικείμενο εργασιών το εμπόριο Η/Υ στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών, κατά τις χρήσεις 2012-2015, εξέδωσε 55 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 3,61 εκ. ευρώ.

Ατομική επιχείρηση στην Περιφερειακή Ενότητα του Πειραιά, με αντικείμενο κατασκευαστικές εργασίες, κατά τις χρήσεις 2016-2019, εξέδωσε 730 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας 3 εκ. ευρώ.

Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. με αντικείμενο δραστηριότητας το εμπόριο κινητής τηλεφωνίας στην Αθήνα, κατά τις χρήσεις 2015 και 2016, εξέδωσε 850 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 2,2 εκ. ευρώ.

Επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών το εμπόριο μετάλλων στη Θεσσαλονίκη, κατά τις χρήσεις 2015 και 2016, εξέδωσε 6.600 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας 1,5 εκ. ευρώ.

ΠΑΤΡΑ: ΣΑΦΑΡΙ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΠΛΟΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑ

Παρά την γνωστή έλλειψη προσωπικού στη συγκεκριμένη Υπηρεσία, οι άνδρες της καταβάλλουν προσπάθεια για να αντιμετωπίσουν το απίστευτο κυκλοφοριακό κομφούζιο στο κέντρο της πόλης, εξαιτίας των διπλοπαρκαρισμένων.

Τα σφυρίγματα τροχονόμων είναι σε καθημερινή διάταξη, όπως και το… κυνήγι αφαίρεσης πινακίδων. Οι αστυνομικοί κυριολεκτικά «οργώνoυν» όλη την Κορίνθου. Όποιος δεν απομάκρυνε άμεσα το διπλοσταθμευμένο όχημα του, οι αστυνομικοί της Τροχαίας έπαιρναν την πινακίδα και προχωρούσαν παρακάτω…

25 ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Είναι εντυπωσιακό ότι… πάνω από 25 πινακίδες κυκλοφορίας αφαιρούνται κατά μέσο όρο την ημέρα από διπλοπαρκαρισμένα αυτοκίνητα στην Πάτρα, και μόνο στα στενά όρια του ιστορικού κέντρου της πόλης! Πλην, δηλαδή, των πινακίδων που αφαιρούνται σε άλλα σημεία εκτός κέντρου και εκτός των προστίμων παράνομης στάθμευσης που βεβαιώνονται και ανέρχονται σε αρκετές δεκάδες καθημερινά.

Όλα αυτά, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τροχαίας Πατρών και τις δηλώσεις που προ ημερών έκανε για το θέμα στην «Πολιτεία» ο διοικητής του Τμήματος Χρήστος Ντεμίρης. Ο οποίος μάλιστα τόνισε: «Κανείς αστυνομικός δεν παραμένει μέσα στα γραφεία. Είναι όλοι έξω στον δρόμο, για να συμβάλλουμε όσο το δυνατόν στο να απαλυνθεί λίγο το αυξημένο κυκλοφοριακό πρόβλημα, εξαιτίας της στάθμευσης σε διπλή σειρά».

Και βέβαια, η εντολή «κανείς ένστολος στα γραφεία, όλοι έξω στον δρόμο», εφαρμόζεται πρώτα απ’ όλα από τον ίδιο τον διοικητή ο οποίος καθημερινά περιπολεί στο κέντρο της πόλης προβαίνοντας και προσωπικά στην αφαίρεση πινακίδων.

Το «σαφάρι» της Τροχαίας κατά των διπλοπαρκαρισμένων οχημάτων είναι καθημερινά σε εξέλιξη στις εξής οδούς: Κορίνθου, Μαιζώνος, Κανακάρη και Αγ. Ανδρέου και στο πλαίσιο από την οδό Αράτου μέχρι την οδό Γούναρη ή και Μιαούλη.

Σύμφωνα με τον κ. Ντεμίρη, η αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος με εξάντληση της αυστηρότητας επί των προστίμων που προβλέπει ο Κ.Ο.Κ. είναι «μονόδρομος». Και αυτό διότι η στάθμευση σε διπλή σειρά οδηγεί σε τρομερά απίστευτο μποτιλιάρισμα αφού παρεμποδίζεται και άρα μειώνεται η ταχεία ροή στα κινούμενα μικρά και μεγάλα οχήματα.

«Δεν υπάρχει άλλος… δρόμος. Είμαστε υποχρεωμένοι να αδειάζουμε τους δρόμους για να μην υπάρχει μποτιλιάρισμα», σημειώνει ο έμπειρος αξιωματικός και διοικητής της Τροχαίας Πατρών.

Θυμίζουμε ότι για αυτόν ακριβώς τον λόγο (για το έντονο κυκλοφοριακό χάος) ο κ. Ντεμίρης είχε οδηγηθεί, τον Οκτώβριο, στην υποβολή αιτήματος στον Δήμο Πατρέων, να απαγορεύσει γενικώς την στάθμευση σε Κορίνθου και Μαιζώνος, από Αράτου έως Γούναρη, ώστε όποιος επιθυμεί να κάνει στάση για λίγα λεπτά τουλάχιστον να μην το έκανε σε διπλή σειρά.

Όμως το αίτημα αυτό δεν εισακούστηκε εκ μέρους του Δήμου, με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο Πολεοδομικού – Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού, Δόμησης και Δημοτικής Περιουσίας, Μιχάλη Αναστασίου, να απαντά προ μηνών μέσω της «Πολιτείας», ότι οποιαδήποτε συζήτηση για αυτό το θέμα θα ήταν άκυρη λόγω των αλλαγών που πρόκειται να συμβούν στο επίμαχο τμήμα του ιστορικού κέντρου της πόλης. Θέτοντας επίσης και την παράμετρο των 100.000 οχημάτων, περίπου, των μονίμων κατοίκων του κέντρου της Πάτρας.

«ΣΑΦΑΡΙ» ΚΑΙ

ΣΤΑ ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ

Ανάλογο «σαφάρι» της Τροχαίας Πατρών γίνεται κάθε βράδυ και στην παραλιακή οδό των Βραχνεϊκων (ένθετη φωτογραφία). Με σκοπό να μειωθεί έστω και λίγο το αφόρητο κυκλοφοριακό πρόβλημα.

«Κάνουμε διαρκώς επιτόπιους ελέγχους στην απαγορευτική κίτρινη διαγράμμιση που μπήκε πριν από ενάμιση μήνα και προσπαθούμε να επιβάλουμε την κυκλοφοριακή τάξη ώστε και η ροή κίνησης να είναι ομαλή, και κυριότερα να διεξάγεται με ασφάλεια για πεζούς και επιβαίνοντες», επισημαίνει ο κ. Ντεμίρης.