Φτιάχνουν αιολικό πάρκο στον Πατραϊκό κόλπο

Τα Διαπόντια Νησιά στο Ιόνιο, ο Πατραϊκός, η Δυτική Κρήτη, η Ανατολική Κρήτη, η Ρόδος, η Δονούσα, η Γυάρος, οι Άγιοι Απόστολοι Εύβοιας και η Χίος είναι οι περιοχές που επιλέχθηκαν για την εγκατάσταση υπεράκτιων αιολικών πάρκων που παρουσίασε σήμερα η Ελληνική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Φυσικών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ), παρουσία του υπουργού Ενέργειας, κ. Σκυλακάκη, και της υφυπουργού, Αλεξάνδρας Σδούκου.

Συνολικά, η υλοποίηση των έργων αυτών υπολογίζεται να μοχλεύσει επενδύσεις πάνω από 30 δισ. ευρώ, ενώ στόχος είναι μέχρι το 2030 να έχει λειτουργήσει τουλάχιστον το πρώτο έργο.

Το σχέδιο που παρουσιάστηκε προσδιορίζει τις επιλέξιμες Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης ΥΑΠ (ΠΟΑΥΑΠ) και εκτιμά την ισχύ των έργων που μπορούν να αναπτυχθούν σε αυτές, σε μεσοπρόθεσμο (έως το 2030-2032) και μακροπρόθεσμο (μετά το 2030-2032) χρονικό ορίζοντα.

Το σχέδιο Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης ΥΑΠ περιλαμβάνει 25 περιοχές, συνολικής έκτασης 2,712 km² και εκτιμώμενης ελάχιστης ισχύος 12,4 GW. Η πλειοψηφία των προτεινόμενων θαλάσσιων περιοχών ενδείκνυνται για πλωτής έδρασης τεχνολογία.

Με βάση αυτόν τον σχεδιασμό, η Ελλάδα μπορεί να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην προώθηση νέων τεχνολογιών, να αποκτήσει εγχώρια τεχνογνωσία και να αναπτύξει την απαραίτητη εφοδιαστική αλυσίδα. Κατά την έναρξη της παρουσίασης, ο υπουργός κ. Σκυλακάκης δήλωσε ότι η χώρα κάνει ένα ακόμα σημαντικό βήμα για την επίτευξη των εθνικών στόχων της ενεργειακής μετάβασης και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Η ανάπτυξη των συγκεκριμένων έργων αποτελεί εθνική προτεραιότητα, όχι μόνο γιατί θα συνδράμει αποφασιστικά στην ενεργειακή μας αυτονομία, αλλά και γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε στο μέλλον και εξαγωγές πράσινης ενέργειας. Μας δίνει, συνεπώς, τη δυνατότητα για περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη και θωράκιση του ρόλου της χώρας μας, ως ένας κρίσιμος, περιφερειακός, ενεργειακός κόμβος.

Όπως τονίστηκε, η Ελλάδα έχει το καλύτερο αιολικό δυναμικό σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και καλύπτεται από ένα ευρύ δίκτυο διασυνδέσεων, από τις επενδύσεις που υλοποιούνται. Έχει καλύτερο δυναμικό από τη Βόρειο Θάλασσα, που αν το δούμε στην προβολή των τιμών ενέργειας που θα έχει αυτή η τεχνολογία σε 5 ή 10 χρόνια, μπορεί να αποτελέσει καταλυτικό παράγοντα και για την ποσότητα και την ευστάθεια του ηλεκτρικού συστήματος, αφού θα μπορούν να λειτουργούν πολύ περισσότερες ώρες και μπορεί να εντάξει πολύ περισσότερες πηγές ενέργειας.

Οι δυνατότητες που μας δίνει το αιολικό δυναμικό του Αιγαίου είναι μεγάλες και αυτή η προσπάθεια για να πετύχει χρονικά απαιτεί μια νέα προσέγγιση που αφορά στη μελετητική και αδειοδοτική διαδικασία και αφορά στην παράλληλη προώθηση των βημάτων που πρέπει να γίνουν. Η κλασσική προσπάθεια είναι πρώτα οι μελέτες και μετά η αδειοδοτική διαδικασία και μετά οι διαγωνισμοί. Τώρα όμως θα γίνει προσπάθεια οι χρόνοι αυτοί να συμπτυχθούν, ώστε παράλληλα να γίνουν οι μελέτες από το κράτος και παράλληλα να τρέξει η αδειοδοτική διαδικασία, τόνισε ο υπουργός.

Οι περιοχές και τα έργα

Σημειώνεται ότι τo σχέδιο, που έχει ήδη υποβληθεί στη Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος, προκρίνει μια δεξαμενή επιλογών από 10 περιοχές για ανάπτυξη έως το 2030-2032, συνολικής ισχύος περίπου 4,9 GW, και αφορούν κυρίως έργα πλωτής έδρασης. Στις ανωτέρω περιοχές δεν συμπεριλαμβάνεται η θαλάσσια περιοχή μεταξύ Έβρου – Σαμοθράκης, η οποία ορίζεται ως περιοχή ανάπτυξης πιλοτικών Έργων ΥΑΠ, σύμφωνα με το Ν. 4964/2022.

Πιο συγκεκριμένα, οι επιλέξιμες περιοχές για τη μεσοπρόθεσμη φάση ανάπτυξης εντοπίζονται:

• Στην ανατολική Κρήτη, όπου εκτιμάται ότι θα αναπτυχθούν έργα συνολικής ισχύος 800 MW

• Στη νότια Ρόδο, με τη μέγιστη εγκατεστημένη ισχύ να κυμαίνεται μεταξύ 300 MW και 550 MW

• Στο κεντρικό Αιγαίο, με τη μέγιστη εγκατεστημένη ισχύ να κυμαίνεται μεταξύ 200 MW και 450 MW

• Στον άξονα Εύβοιας – Χίου, με μέγιστη εγκατεστημένη ισχύ στα 300 MW

• Στο Ιόνιο Πέλαγος, με μέγιστη εγκατεστημένη ισχύ στα 450 MW

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν τα πλεονεκτήματα και οι τεχνικές παράμετροι του σχεδίου, καθώς και η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) που εκπόνησε η εταιρεία μελετών LDK.

Κριτήρια αποκλεισμού

Η ΕΔΕΥΕΠ εφάρμοσε συνολικά 20 κριτήρια αποκλεισμού, προκειμένου να διασφαλίσει τις ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές και τις θαλάσσιες δραστηριότητες στον ελληνικό χώρο. Τα κριτήρια αυτά λαμβάνουν υπόψη, μεταξύ άλλων, ζητήματα εθνικής ασφάλειας και επιβατικής ναυσιπλοΐας, αεροδρόμια, ελάχιστη απόσταση από ακτογραμμή, περιοχές περιβαλλοντικής και πολιτιστικής σημασίας, τουριστικές δραστηριότητες, περιοχές υδατοκαλλιέργειας και άλλες χρήσεις.

Η ΣΜΠΕ έχει ήδη υποβληθεί στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και αναμένεται να βγει τις επόμενες ημέρες σε δημόσια διαβούλευση με τις δημόσιες Αρχές και το ενδιαφερόμενο κοινό.

Επιπρόσθετα, η ΕΔΕΥΕΠ ανέθεσε στο ΙΟΒΕ τη διεξαγωγή μελέτης για τα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη που προκύπτουν από την ανάπτυξη ΥΑΠ στην Ελλάδα -συμπεριλαμβανομένης της διερεύνησης της σημασίας που θα έχει η ανάπτυξη εγχώριας εφοδιαστικής αλυσίδας κατασκευής και λειτουργίας τους- τα βασικά ευρήματα της οποίας παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Γιώργος Μανιάτης, Επικεφαλής Τμήματος Κλαδικών Μελετών ΙΟΒΕ, σύμφωνα με τη μελέτη η εγκατάσταση ΥΑΠ μπορεί να οδηγήσει σε ενίσχυση του ΑΕΠ με έως και 1,9 δισ. ευρώ ετησίως κατά μέσο όρο την περίοδο 2024-2050, και των εσόδων του Δημοσίου με έως και 440 εκατ. ευρώ ετησίως. Για την ίδια περίοδο μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην ενίσχυση της απασχόλησης, στηρίζοντας έως και 44.400 θέσεις εργασίας ετησίως.