ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: Κάνει λόγο για αυθαιρεσίες στον Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελίστριας Πατρών

Το Υπουργείο Πολιτισμού απάντησε διεξοδικά στην επιστολή για αυθαιρεσίες στον διάκοσμο του Μητροπολιτικού Ναού Ευαγγελιστρίας Πατρών.Παραθέτουμε στη συνέχεια την επιστολή μας και όλα τα σχετικά επίσημα έγγραφα.«Σχετικά με την απομάκρυνση της τοιχογραφίας του Αναπεσόντος στον Μητροπολιτικό Ι. Ν. Ευαγγελιστρίας Πατρών». Σχετ.:1) Το με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ 474947/05-10-2021 έγγραφο της Εφορείας μας προς την Ιερά Μητρόπολη Πατρών και τον Εφημέριο Ι. Ν. Ευαγγελιστρίας Πατρών κ. Αμβρόσιο Γκουρβέλο.2) Το με αρ. πρωτ. 447419/30-09-2021 έγγραφο της ΔΒΜΑ με συνημμένη την από 20/09/2021 επιστολή του κ. Παναγιώτη Ανδριόπουλου προς την κ. Υπουργό.3) Το με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΧΑ/410249/293211/5382/31-07-2019 έγγραφό μας.4) Το με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΧΑ/396472/283018/5235/25-07-2019 έγγραφό μας.5) Το με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΧΑ/640700/460384/10022/13-12-2018 έγγραφό μας.Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών που αφορούν στο θέμα, σας ενημερώνουμε ότι η Εφορεία μας επανειλημμένως -σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική αλληλογραφία- έχει επισημάνει εγγράφως και με άμεση επικοινωνία την επιβεβλημένη ανάγκη απαλοιφής, τόσο της τοιχογραφίας του Αναπεσόντος, όσο και των διακοσμητικών μοτίβων στον πρόναο του Μητροπολιτικού Ι. Ν. Ευαγγελιστρίας Πατρών, που υλοποιήθηκαν χωρίς την έγκρισή μας. Η απομάκρυνση των προηγουμένων αποτελεί απαρέγκλιτο όρο της με αρ. πρωτ. 4942/30-10-2012 ΑΔΑ: Β4Σ7Γ-0ΤΞ Απόφασης της 6ης ΕΒΑ (¨Έγκριση Μελέτης Αναπαραγωγής του Διακόσμου¨ του Ι. Ν. Ευαγγελιστρίας Πατρών, όρος 1: «Απομάκρυνση της τοιχογραφίας του Αναπεσόντος όσο και των διακοσμητικών στον πρόναο, που έγιναν χωρίς την έγκρισή μας»).