Τι έργα θα γίνουν στην “βομβαρδισμένη” παραλιακή του Ρίου- Εργασίες και στο Κάστρο

Μία από τις πιο δημοφιλείς παραλιακές περιοχές της Πάτρας, το Ρίο, που παρουσιάζει μεγάλη επισκεψιμότητα όχι μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά και άλλες περιόδους του χρόνου, πρόκειται να αναβαθμιστεί, μέσω των έργων που προγραμματίζονται στους παραλιακούς δρόμους, και ταυτόχρονα να γίνουν ασφαλέστεροι για οδηγούς και πεζούς.

   Ειδικότερα, μετά τις εκτεταμένες ζημιές που έχουν καταγραφεί, η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προχώρησε στην προκήρυξη μελέτης, κόστους περίπου 200.000 ευρώ, η οποία καλύπτει το συγκοινωνιακό, στατικό, λιμενικό, γεωτεχνικό και περιβαλλοντικό αντικείμενο που απαιτείται για την λειτουργική και ουσιαστική αναβάθμιση των παραλιακών οδών.

   Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της προκήρυξης που παρουσιάζει το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η περιοχή της παράκτιας ζώνης έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έπειτα από αίτημα του δήμου Πατρέων, καθώς το παραλιακό μέτωπο έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές, με συνέπεια να παρουσιάζει μεγάλη επικινδυνότητα, τόσο για τα διερχόμενα αυτοκίνητα, όσο και για τους πολίτες.

   Μάλιστα, όπως σημειώνεται στην προκήρυξη, υπάρχει εκτεταμένη διάβρωση της παράκτιας ζώνης, η οποία προβλέπεται να επιδεινωθεί τον επερχόμενο χειμώνα, με αποτέλεσμα, όπως προαναφέρθηκε, να εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους για τα αυτοκίνητα και τους πεζούς από την μεγάλη κυκλοφορία που υπάρχει στην περιοχή.

   Αυτή η μεγάλη κυκλοφορία οφείλεται αφ΄ ενός στους μόνιμους κατοίκους, που ξεπερνούν τους 6.000 και αφ΄ ετέρου στην μεγάλη επισκεψιμότητα, λόγω των καταστημάτων εστίασης, ψυχαγωγίας που λειτουργούν στην περιοχή, καθώς και του σημαντικού αριθμού των λουόμενων τους καλοκαιρινούς μήνες.

   Ως εκ τούτου, η προτεινόμενη μελέτη αφορά στην εκπόνηση ενός συνόλου γεωτεχνικών ερευνών, με παράλληλες επί μέρους μελέτες, όπως συγκοινωνιακή και κυκλοφοριακή, στατική, σχεδιασμού έργου παράκτιας προστασίας, καθώς και περιβαλλοντική μελέτη.

   Έτσι λοιπόν ο σχεδιασμός του έργου θα συνδυάζει την ανάπλαση και λειτουργική αναβάθμιση των παραλιακών οδών, περιλαμβάνοντας ταυτόχρονα και τη χρήση εναλλακτικών μεταφορικών μέσων, όπως το ποδήλατο.

   Παράλληλα, με την προτεινόμενη μελέτη, μετά την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας τμημάτων των παραλιακών δρόμων και την ανάσχεση και αποκατάσταση της διάβρωσης των εδαφών των παραλιακών οδικών υποδομών, θα προκύψουν έργα.

   Αυτά τα έργα αφορούν στη λειτουργική αναβάθμιση των παραλιακών οδών, την αισθητική και βιώσιμη ανάπλασή τους, καθώς και τη στρατηγική αναβάθμισή τους, με συνθήκες οδικής ασφάλειας.

   Η εκπόνηση των τεχνικών μελετών θα γίνει με τον συνυπολογισμό των ακόλουθων δεδομένων: 

   *Των κλιματικών και ακτομηχανικών συνθηκών της περιοχής σχεδιασμού του έργου

   *Τις συνθήκες κυκλοφορίας των συγκεκριμένων δρόμων

   *Τη γεωμορφολογία της περιοχής

   *Τα τοπόσημα της περιοχής, όπως το φρούριο του Ρίου και την γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου

   Το φρούριο του Ρίου

   Όσον αφορά τα τοπόσημα και ειδικά, το φρούριο του Ρίου που οικοδομήθηκε το 1499, με απόφαση του περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριου Φαρμάκη, εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» το έργο για την στερέωση και αποκατάσταση νότιου οθωμανικού και ανατολικού ενετικού τείχους του φρουρίου, το οποίο χρηματοδοτείται με 330.000 ευρώ.

   Στο πλαίσιο του έργου, στο νότιο οθωμανικό τείχος θα γίνουν αποψιλώσεις και καθαρισμοί των χώρων, αποχωματώσεις και διερευνητικές εργασίες, καθαιρέσεις νεότερων επεμβάσεων και παλαιών αρμολογημάτων, εξειδικευμένες εργασίες αποκατάστασης, λιθοσυρραφές, αρμολογήματα, ενέματα, διαμόρφωση διαδρομών και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων ασφαλείας.

   Στο ανατολικό ενετικό τείχος θα γίνουν αντίστοιχες εργασίες, όπως επίσης, στερεώσεις, συμπληρώσεις, τοπικές αποκαταστάσεις και αρμολογήματα, υποστύλωση θολωτού τμήματος της τοιχοποιίας καθώς και συμπλήρωση της υφιστάμενης διαδρομής με κουρασάνι.

   Επίσης, θα εκπονηθεί μελέτη πυροπροστασίας του αρχαιολογικού χώρου του φρουρίου και θα εγκατασταθεί σύστημα πυρασφάλειας, ενώ θα δημιουργηθεί ενημερωτικό υλικό για τους επισκέπτες συμπεριλαμβανομένων των ΑμεΑ.