Πυκνό χιόνι σε Ζάστοβα – Ρωμανό

Ακόμη και στις παρυφές της Πάτρας έχει φθάσει ο χιονιάς, καθώς το χιόνι έπεσε πυκνό στην περιοχή Ζάστοβα – Ρωμανού, όπψς φαίνεται στα φωτογραφικά στιγμιότυπα.