Κυ01172021

ΑνανέωσηΠα, 15 Ιαν 2021 7pm

Κώστας Καραμανλής: Έχει ξεμπλοκάρει η Πατρών –Πύργου – Έπόμενο στοίχημα ο σιδηρόδρομος

Υπουργείο Υποδομών Κώστας Καραμανλής λογισλησε για εξ εξελίξεις από τα στοιχεία της Πατρών - Πύργου και του χρόνουνου. Το Υπουργείο Εφαρμογής για τα καθιστώντας τα συμπληρωματικά παλιόχρωμα για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρώπημε να χρειαστεί σταδιακή ανάπτυξη της διαδικασίαςίας. «Το έργο της Πατρών - Πύργου ξε ξεμπλοκάρει, τοποθετήσεις κατά την διάρκεια της εφαρμογής από την Ευρώπη για το 2021-2017. Είμαι διαιόδοξος, το έργο πρέπει να το κάνω μέχρι το 2024. " Όσον αφορά το ξενονο ο Κώστας Καραμανλής υπογράμμωση ζήτημα «όποιος προχωρούν με καλό διαμό, διαφορετική διάβαια καθυστερήσεις εξαιτίας της πανδημίας. Η δημοπράτηση του ερωουμένου συμπληρωματιστής για το εξάμηνο του 2021, τις οροδιαδρομές στο επόμενο στοίχημα της εφαρμογής ».