Περισσότεροι από 3.000 θα διεκδικήσουν την ψήφο μας – Τα ποσά που θα δαπανηθούν

Ο νέος εκλογικός νόμος που θα εφαρμοστεί από τις επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές δημιουργεί νέα δεδομένα, καθώς κάθε συνδυασμός θα πρέπει να έχει αυξημένο αρθμό υποψηφίων. Έτσι στην Αχαΐα υπολογίζεται ότι θα κατέλθουν υποψήφιοι περιφερειακοί, δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι περισσότεροι από 3.000 συμπολίτες.

Σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες που εξέδωσε προ ημερών το υπουργείο Εσωτερικών εκαι τις οποίες πρέπει να γνωρίζουν οι αυτοδιοικητικοί συνδυασμοί και οι υποψήφιοί τους στους δήμους και της περιφέρειες όλης της χώρας. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα εγχειρίδιο που καθοδηγεί τις παρατάξεις και τους υποψήφιους για να μη βρεθούν προ εκπλήξεων από ενδεχόμενες ενστάσεις.

Μέχρι τις 31 Αυγούστου θα πρέπει να έχουν κατατεθεί όλοι οι υποψήφιοι στην ειδική Πύλη του υπουργείου Εσωτερικών. Ο κάθε υποψήφιος περιφερειάρχης πληρώνει παράβολο 500€ και ο κάθε υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος 100€. Ο κάθε υποψήφιος δήμαρχος πληρώνει παράβολο 200 ευρώ, οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι 50€ και οι τοπικοί σύμβουλοι με τους υποψήφιους προέδρους από 10€.

Η προεκλογική περίοδος ξεκινάει από τις 7 Σεπτεμβρίου 2023 και στις 10 Σεπτεμβρίου αναμένεται να γίνει η ανακήρυξη των συνδυασμών από τα αρμόδια δικαστήρια.

Οι υποψήφιοι μπορούν με την έναρξη της προεκλογικής περιόδου να υποβάλουν αίτημα χορήγησης εκλογικών καταλόγων αποκλειστικά για εκλογική χρήση. Το σχετικό παράβολο για τους καταλόγους ανά Δήμο ανέρχεται στα 20 ευρώ και ανά Περιφέρεια στα 60.

Οι συνδυασμοί υποχρεούνται να τηρούν ειδικό απλότυπο βιβλίο εσόδων–δαπανών.

Οι υποψήφιοι και οι συνδυασμοί απαγορεύεται να χρηματοδοτούνται από Φυσικά πρόσωπα που είναι οφειλέτες των οικείων ΟΤΑ για ποσό άνω των 1.000 ευρώ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ιδρύματα, ΟΤΑ κάθε βαθμού, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, πρόσωπα που είναι ιδιοκτήτες ή εκδότες ΜΜΕ, επίσης, δεν επιτρέπεται η λήψη τραπεζικών δανείων με σκοπό τη χρηματοδότηση συνδυασμών και υποψηφίων. Η χρηματοδότηση των συνδυασμών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 2.000 ευρώ. Και των υποψηφίων τα 500 ευρώ.

Οι υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι Αχαΐας μπορούν να δαπανήσουν έως 5.500 ευρώ, της Αιτωλοακαρνανίας έως 3.500 ευρώ και της Ηλείας έως 3.000 ευρώ, ενώ για τον συνδυασμό αθροίζεται το σύνολο των ανώτατων δαπανών όλων των υποψηφίων. Οσον αφορά του υποψήφιους δημοτικών ενοτήτων με πληθυσμό έως 30.000 κατοίκους (Αιγιάλεια, Δυτική Αχαΐα, Καλάβρυτα, Ερύμανθος), οι υποψήφιοι μπορούν να δαπανούν το ποσό των 1.500 ευρώ. Για τους υποψήφιους της Δημοτικής Ενότητας Πατρέων μπορούν να δαπανούν έως 3.500 ευρώ, ενώ για τις υπόλοιπες δημοτικές ενότητες έως 1.500 ευρώ. Το ανώτατο όριο για κάθε συνδυασμό είναι το άθροισμα όλων των ανώτατων δαπανών κάθε υποψηφίου με προσαύξηση 20%.