ΠΑΤΡΑ: 7 στους 10 χωρίς ασφαλιστική ενημερότητα

Εφτά στους δέκα είναι χωρίς ασφαλιστική ενημερότητα και το γεγονός αυτό καταδεικνύει από μόνο του το πόσο εύθραυστα είναι τα πράγματα στην κοινωνία μετά από την οικονομική κρίση, την κρίση της πανδημίας και το κύμα ακρίβειας που έχει φτάσει στην καθημερινότητα μας. Αυτό είναι ένα από τα πολλά στοιχεία που δόθηκαν από την ένωση λογιστών Πάτρας στη συνέντευξη που έγινε στο Επιμελητήριο Αχαΐας. Σύμφωνα με τα όσα ειπώθηκαν δεκάδες είναι οι επαγγελματίες που πλέον δεν έχουν ασφαλιστική ικανότητα μετά και την ενοποίηση όλων των ασφαλιστικών ταμείων σε ένα, στον ΕΦΚΑ.