ΠΑΤΡΑ: 10 άτομα έκαναν δίκη και… άλλαξαν φύλο

Μέχρι πριν μερικά χρόνια, η ελληνική κοινωνία δεν ήταν καθόλου ανεκτή στα άτομα με διαφορετικότητα και με σεξουαλικό προσανατολισμό που ξέφευγε από τα «συνηθισμένα». Όμως, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε σημαντικές κατακτήσεις από ομάδες ατόμων – ομοφυλόφιλοι, τρανς κτλ – που πλέον δηλώνουν ελεύθερα τη σεξουαλική τους προτίμηση, το φύλο που τους ταιριάζει και επιλέγουν να ζήσουν τη ζωή που οι ίδιοι θέλουν και όχι αυτή που τους επιβάλλουν τα κοινωνικά στερεότυπα.

Μάλιστα, κάποιες κατακτήσεις έχουν λάβει και νομική υπόσταση, όπως ο νόμος του 2017 που έδωσε την δυνατότητα σε όποιον το επιθυμεί να προχωρήσει σε αλλαγή της ταυτότητας φύλου.

Τι σημαίνει αυτό; Να αιτηθεί, με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο του τόπου της κατοικίας του, τη μεταβολή του φύλου με το οποίο είναι δηλωμένος στην ληξιαρχική πράξη γέννησης και να δηλώσει αυτό που ο ίδιος επιθυμεί. Πρόκειται για έναν νόμο ο οποίος έβαλε τα πρώτα θεμέλια για την απόδοση θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς προσώπων, που για χρόνια υπήρξαν… αόρατα και ζούσαν στιγματισμένα.

Άλλαξαν φύλο στην Πάτρα  

Ο «Νεολόγος» των Πατρών συγκέντρωσε τα στοιχεία για τις αλλαγές ταυτότητας φύλου που έχουν γίνει από το 2017 μέχρι και σήμερα στην Πάτρα.

Από τα στοιχεία προκύπτει πώς από το 2017 ως και το 2022 συνολικά δέκα άνθρωποι επέλεξαν να προχωρήσουν την διαδικασία.

2017 δεν υπήρξε καμία μεταβολή.

2018 τρείς αλλαγές σε ταυτότητα φύλου.

2019 τρείς αλλαγές σε ταυτότητα φύλου.

2020 δύο αλλαγές σε ταυτότητα φύλου.

2021 δεν υπήρξε καμία μεταβολή.

2022 δύο αλλαγές σε ταυτότητα φύλου.

Τι προβλέπει η νομοθεσία

To 2017 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4491/2017 για τη Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου. Σύμφωνα με το  νόμο, το πρόσωπο έχει δικαίωμα στην αναγνώριση της ταυτότητας φύλου του ως στοιχείου της προσωπικότητάς του και δικαίωμα στο σεβασμό της προσωπικότητάς του με βάση τα χαρακτηριστικά φύλου του. Ως ταυτότητα φύλου νοείται ο εσωτερικός και προσωπικός τρόπος με τον οποίο το ίδιο το πρόσωπο βιώνει το φύλο του, ανεξάρτητα από το φύλο που καταχωρίστηκε κατά τη γέννησή του με βάση τα βιολογικά του χαρακτηριστικά. Η ταυτότητα φύλου περιλαμβάνει την προσωπική αίσθηση του σώματος, καθώς και την κοινωνική και εξωτερική έκφραση του φύλου, τα οποία αντιστοιχούν στη βούληση του προσώπου. Η προσωπική αίσθηση του σώματος μπορεί να συνδέεται και με αλλαγές που οφείλονται σε ιατρική αγωγή ή άλλες ιατρικές επεμβάσεις που επιλέχθηκαν ελεύθερα.

Ως χαρακτηριστικά φύλου νοούνται τα χρωμοσωμικά, γονιδιακά και ανατομικά χαρακτηριστικά του προσώπου, τα οποία συμπεριλαμβάνουν πρωτογενή χαρακτηριστικά, όπως τα αναπαραγωγικά όργανα, και δευτερογενή χαρακτηριστικά, όπως η μυϊκή μάζα, η ανάπτυξη μαστών ή τριχοφυΐας.