ΠΑΤΡΑ: Αλλάζουν όλα για το κτίριο του πρώην 409

Στην εκμετάλλευση προνομιακών ακινήτων ανά την Ελλάδα, που διαθέτει στο χαρτοφυλάκιό της, προχωρά η Υπηρεσία Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΥΠΑΑΠΕΔ), με στόχο να τονώσει τα έσοδα στα δημόσια ταμεία.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν δρομολογηθεί 18 διαγωνισμοί για την εκμετάλλευση ισάριθμων ακινήτων, με τις ημερομηνίες διεξαγωγής τους να τοποθετούνται μέσα στο α’ τρίμηνο του 2023.

Στη σχετική λίστα περιλαμβάνονται πρώην στρατόπεδα, νοσοκομεία, αγροτεμάχια και αστικά ακίνητα που βρίσκονται σε προνομιακή τοποθεσία και ένα από αυτά τα ακίνητα, είναι το πρώην 409 Στρατιωτικό Νοσοκομείο «Χριστιά» στην Πάτρα, ιδιοκτησίας του Ταμείου Εθνικής Αμυνας.

Η δημοσίευση της διακήρυξης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, επιβεβαίωσε το αποκλειστικό ρεπορτάζ της «Π», με το ενδιαφέρον υποψήφιων επενδυτών να είναι ήδη καταγεγραμμένο.

Ημερομηνία διεξαγωγής του ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού είναι η Τετάρτη 22/02/2023 και η προκήρυξη αναρτήθηκε στην εκπνοή του 2022 στη «Διαύγεια». Οπως είχε γράψει αποκλειστικά η «Π» από τις αρχές του περασμένου Δεκεμβρίου, η παραχώρηση του πρώην 409, θα γίνει για 70 χρόνια.

Ωστόσο στην διακήρυξη υπάρχει μια σημαντική παράμετρος που φαίνεται να αλλάζει τα δεδομένα. Η μίσθωση γίνεται αποκλειστικά για εμπορική – επαγγελματική χρήση και δεν περιορίζεται μόνο για υγειονομική μονάδα, όπως λεγόταν το προηγούμενο διάστημα.

Για την παράμετρο αυτή δεν αποκλείεται να εγερθούν ενστάσεις, καθώς από κάποιες πλευρές γίνεται επίκληση των όρων του διαθέτη, για την αξιοποίηση του ακινήτου με αποκλειστική χρήση υγειονομικής μονάδας που να εξυπηρετεί και το στρατιωτικό προσωπικό.

Ολοι όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον ηλεκτρονικό πλειοδοτικό διαγωνισμό υποχρεούνται, επί ποινή αποκλεισμού, να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, η οποία να καλύπτει ποσοστό 2% επί του συνολικού μισθώματος, δηλ, ποσό 216.000 ευρώ με εγγυητική επιστολή.

Στον διαγωνισμό, δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (μη εξαιρουμένων των αστικών ή αγροτικών συνεταιρισμών και των αστικών εταιρειών με νομική προσωπικότητα, με κερδοσκοπικό ή μη σκοπό, εφόσον έχουν τηρήσει τις διατάξεις της δημοσιότητας που απαιτούνται από το νόμο, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών.

ΠΑΡΕΛΘΟΝ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

Το συγκεκριμένο κτίριο, μέχρι τον Απρίλιο του 2017 και για διάστημα άνω των 30 χρόνων, στέγαζε κλινικές του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Πατρών «Αγιος Ανδρέας» (Οφθαλμολογική, Ουρολογική και ΩΡΛ Κλινικές, Μαιευτική- Γυναικολογική και η Εντατική Νεογνών).

Εκείνη τη χρονιά υπεγράφη από τον τότε υπουργό Εθνικής Αμυνας Πάνο Καμμένο η επιστροφή του κτιρίου από το υπουργείο Υγείας στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας. Τότε είχε τεθεί το θέμα διατήρησης του υγειονομικού χαρακτήρα της μονάδας με παροχή ιατρικών ή φαρμακευτικών υπηρεσιών. Μάλιστα, υπήρξαν και παρεμβάσεις και αιτήματα ενώσεων απόστρατων που όμως, είχαν απορριφθεί από το υπ. Εθνικής Αμυνας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΚΗΝΙΚΗ ΑΠΟ 216.000 € ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΙΑ 50 + 20 ΧΡΟΝΙΑ

Το ακίνητο βρίσκεται επί της συμβολής των Οδών Γηροκομείου και Ερυθρού Σταυρού και είναι συνολικού εμβαδού οικοπέδου 10.055,00 τ.μ.

Η τιμή εκκίνησης του ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού ορίζεται το ποσό των 216.000 ευρώ, ως ετήσιο συνολικό μίσθωμα (ήτοι 18.000 ευρώ μηνιαίως) με πρόβλεψη αναπροσαρμογής του μισθώματος ίση με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μηνιαίου μισθώματος. Η παραπάνω αναπροσαρμογή δεν μπορεί να είναι κατώτερη του 5% επί του εκάστοτε διαμορφωμένου μισθώματος ανά πενταετία.