Πάτρα: Πρεμιέρα απογευµατινών χειρουργείων – Οι αντιδράσεις

Σήµερα έχει προγραµµατιστεί η πρεµιέρα των απογευµατινών χειρουργείων στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο του Ρίου. Έχουν διατεθεί δύο αίθουσες χειρουργείων, για αγγειοχειρουργικές και νευροχειρουργικές επεµβάσεις. Επίσης στις 28 Μαρτίου δύο ακόµη αίθουσες θα διατεθούν σε γενικούς χειρουργούς και ορθοπαιδικούς, για ήδη κανονισµένα χειρουργεία. Το προσεχές διάστηµα στο πρόγραµµα των απογευµατινών χειρουργείων θα µπει και το νοσοκοµείο “Αγ. Ανδρέας”, δεδοµένου ότι ήδη γιατροί του χειρουργικού τοµέα έχουν έτοιµες λίστες αναµονής µε ασθενείς.

Στο µεταξύ η Ένωση Νοσοκοµειακών Γιατρών Αχαΐας εξέφρασε την αντίθεσή της στην λειτουργία των απογευµατινών χειρουργείων και προχωρά την ηµέρα της έναρξής τους σε στάση εργασίας και συγκέντρωση στο ΠΓΝΠ. Σύµφωνα µε την ΕΙΝΑ, υπάρχουν 8 κενές οργανικές θέσεις αναισθησιολόγων και ακόµη 24 κενές οργανικές θέσεις από όλες τις χειρουργικές ειδικότητες, παραµένουν τέσσερις χειρουργικές αίθουσες κλειστές από τις δώδεκα και η κυβέρνηση διαφηµίζει τη λειτουργία των απογευµατινών-επί πληρωµήχειρουργείων και µάλιστα µε το ήδη υπάρχον προσωπικό. Προσωπικό στο οποίο οφείλονται χιλιάδες ρεπό, κανονικές άδειες ετών, προσωπικό που γνωρίζει πολύ καλά τι θα πει εργασιακή εξουθένωση και υπερεφηµέρευση». Η ΕΙΝΑ διοργανώνει το µεσηµέρι (2) συγκέντρωση έξω από το ΠΓΝΠ, στην οποία συµµετέχουν, επίσης, εργατικά σωµατεία, φορείς, ο Σύλλογος Συνταξιούχων (ΙΚΑ) ΕΦΚΑ Αχαΐας, o Σύλλογος ∆ασκάλων και Νηπιαγωγών κ.ά.