Πάτρα: Πλειστηριασµός Συνεταιρισµού Επιπλοξυλουργών

Για τις 15 Μαΐου 2024 έχει προγραµµατιστεί ένας επαναληπτικός πλειστηριασµός της Α.Ε. Επιπλοξυλουργών Βιοτεχνών Πάτρας µε επισπεύδουσα την Intrum και τιµή πρώτης προσφοράς τα 927.000 ευρώ. Ο πλειστηριασµός αφορά ένα οικόπεδο µετά των εντός αυτού κτιρίων, το οποίο βρίσκεται στην Κάτω Οβρυά, εµβαδού.989,99 τ.µ. Εντός του οικοπέδου έχει ανεγερθεί κτίριο, το οποίο διαθέτει δύο ορόφους, µε ισόγειο εµπορικό κατάστηµα και χρήση παραγωγής και αποθήκευσης µε χώρο γραφείων στον α’ όροφο.