Πάτρα: Νέο διευρυµένο ωράριο λειτουργίας του Γραφείου Ταυτοτήτων

Επεκτείνεται από σήµερα το ωράριο λειτουργίας του Γραφείου Ταυτοτήτων και της Πάτρας όπως και σε 81 Γραφεία σε ολόκληρη τη χώρα, µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών για την έκδοση του νέου τύπου δελτίου ταυτότητας. Τα Γραφεία θα λειτουργούν καθ΄όλη τη διάρκεια της εβδοµάδας, εκτός Κυριακής και επίσηµων αργιών ως εξής: ∆ευτέρα έως και Παρασκευή από 07:00 έως 21:00 κατά τη θερινή περίοδο και αντίστοιχα 07:30 έως 21:30 κατά τη χειµερινή περίοδο, και Σάββατο από 08:30 έως 17:30.