Πάτρα: Αρχίζουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες για τα νέα έργα Στρατηγικού Σχεδίου  «έξυπνης πόλης»

Εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης για τα τρία υποέργα του Στρατηγικού Σχεδίου «έξυπνης πόλης», που ετοιμάστηκαν με την συστηματική και επιμελημένη εργασία μηχανικών του Δήμου  και αναμένεται η έγκριση του τέταρτου υποέργου.

Άμεσα  θα αρχίσουν οι διαδικασίες των  διαγωνισμών για την επιλογή αναδόχων, που θα εγκαταστήσουν  τον σχετικό εξοπλισμό  και τις ψηφιακές εφαρμογές, που έχουν εγκεκριμένη χρηματοδότηση περίπου 6 εκ. ευρώ.

about:blank

Τα έργα αυτά είναι συμπληρωματικά ή/και επεκτάσεις λειτουργουσών, ή υπό εγκατάσταση εφαρμογών, που στόχο έχουν την εξυπηρέτηση των δημοτών και των επισκεπτών,  και την αναβάθμιση της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών και κοινωφελών εγκαταστάσεων της πόλης. Τα υποέργα αυτά περιλαμβάνουν τα παρακάτω ψηφιακά συστήματα.

1.  Επέκταση δικτύου αισθητήρων παρόδιας στάθμευσης σε ελεγχόμενες, ελεύθερες και ειδικές θέσεις, πινακίδων έξυπνων στάσεων και πινακίδων ενημέρωσης κοινού.

2 Συστήματα έξυπνων διαβάσεων πεζών στα σχολεία.

3.  Έξυπνα συστήματα πυρανίχνευσης περιαστικών δασών στις περιοχές Γηροκομείο και Κεφαλόβρυσο Δήμου Πατρέων.

4.  Έξυπνα συστήματα ασφάλειας και διαχείρισης ψηφιακών συστημάτων μέσω υπηρεσιών Διαδικτύου των Πράγματων (Internet of Things) και ασύρματου δικτύου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο.

5.  Σύστημα καταγραφής και ελέγχου καταναλώσεων ενέργειας και ποιότητας αέρα εσωτερικού χώρου σχολικών συγκροτημάτων.

6. Επέκταση συστήματος κεντρικής διαχείρισης δημοτικού ηλεκτροφωτισμού.

7. Επέκταση και ολοκλήρωση του συστήματος διαχείρισης δημοτικών κτιρίων.

8.  Σύστημα παρακολούθησης περιβαλλοντολογικών δεδομένων και παροχής υπηρεσιών για το θαλάσσιο μέτωπο του Δήμου Πατρέων, με χρήση τεχνολογιών Internet of Things.

9.  Επέκταση του δικτύου έξυπνων αισθητήρων για τη βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος του Δήμου Πατρέων.

10.  Έξυπνο σύστημα παρακολούθησης φρεατίων ομβρίων υδάτων.

11. Σύστημα παρακολούθησης καταγραφής καταναλώσεων πόσιμου νερού μέσω έξυπνων υδρομέτρων.

12.  Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ενημέρωσης Πολιτών για τις Δημόσιες Συμβάσεις

13.  Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ενημέρωσης Πολιτών για την Διαχείριση Κοιμητηρίων.

14.  Σύστημα καταγραφής εγκαταλελειμμένων ογκωδών απορριμμάτων και κλαδεμάτων μέσω tablets και ειδικού λογισμικού καταγραφής και βελτιστοποίησης δρομολογίων αποκομιδής.

15.  Πλατφόρμα έξυπνου οδηγού πόλης, ευαισθητοποίησης και βιωματικής επιμόρφωσης, (πληροφορίες για αξιοθέατα, ΑΤΜ, νοσοκομεία, Αστυνομικά Τμήματα, πρατήρια καυσίμων και σημεία φόρτισης αυτοκινήτων, δρομολόγια κτλ).

16.  Δημιουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας όλων των έξυπνων υποδομών και υπηρεσιών για την υποβοήθηση στην λήψη αποφάσεων στο βέλτιστο σχεδιασμό των δράσεων και επεμβάσεων των δημοτικών υπηρεσιών.  Πλατφόρμα ανοικτών δεδομένων και ηλεκτρονικές υπηρεσίες γεωχωρικής αποτύπωσης, (σύνολο ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες).

Έχουν προετοιμαστεί από μηχανικούς του Δήμου και άλλες προτάσεις ψηφιακών εφαρμογών, που είναι σε διαβούλευση και σύντομα θα κατατεθούν για χρηματοδότηση σε τρέχουσα πρόσκληση.

Όλες οι ψηφιακές εφαρμογές έχουν σχεδιασθεί σε λογική συνέργειας και αλληλοσυμπλήρωσης με εκτελούμενα έργα εξοικονόμησης ενέργειας, αναπλάσεων, ύδρευσης, αποχέτευσης, πολιτισμού, αθλητισμού, πολιτικής προστασίας για την Πάτρα του σήμερα και του μέλλοντος.

Για να λειτουργήσουν και να συντηρούνται όλα τα ψηφιακά συστήματα του Δήμου απαιτείται η πρόσληψη εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού και χρηματοδότηση για ανταλλακτικά και αναβάθμιση των συστημάτων.

Μαζί με το λαό θα οργανώσουμε την  αγωνιστική διεκδίκηση για να μην πέσουν στους δημότες τα βάρη του κόστους της συντήρησης λειτουργίας των ψηφιακών και άλλων συστημάτων και νέων κτιριακών εγκαταστάσεων  που κατασκευάζονται.