Πάτρα: Αντιμέτωπο με αγωγές αποφοίτων χιλιάδων ευρώ το ΕΑΠ

Η αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων είναι υπόθεση συναρμόδιων δημόσιων αρχών συμπεριλαμβανομένου και του ΑΣΕΠ, απαντάει ο πρόεδρος του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) Ιωάννης Καλαβρουζιώτης στους 62 αποφοίτους του ΕΑΠ που κατέθεσαν αγωγές ζητώντας αποζημιώσεις.
Ειδικότερα όπως σημειώνει η ιστοσελίδα Foititikanea.gr 62 απόφοιτοι του ΕΑΠ αξιώνουν 50.000 αποζημίωση έκαστος για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης από την παράνομη, όπως την χαρακτηρίζουν, παράλειψη ενεργοποιήσεως των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων.

Υπενθυμίζουμε ότι οι συγκεκριμένοι απόφοιτοι είχαν στείλει σχετική προειδοποίηση στο ΕΑΠ στέλνοντας προ καιρού εξώδικη διαμαρτυρία. Σε αυτή ανέφεραν ότι η μη αναγνώριση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων τους στερούσε τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, να εργαστούν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και γενικότερα εντόπιζαν προβλήματα στην προσπάθειά τους για επαγγελματική αποκατάσταση είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα.

Ωστόσο δεν υπήρξε καμία πρόοδος στα αιτήματά τους κι έτσι έκαναν το επόμενο βήμα που ήταν η κατάθεση δύο αγωγών στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών ζητώντας να αναγνωρισθεί ότι, «το ΕΑΠ και το Ελληνικό Δημόσιο πρέπει να τους καταβάλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον σε έκαστο εξ αυτών το ποσό των 50.000 ευρώ νομιμοτόκως ως χρηματική ικανοποίηση για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης την οποία έχουν υποστεί και εξακολουθούν να υπόκεινται από την παράνομη παράλειψη ενεργοποιήσεως των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων που τους απονέμουν αντίστοιχα τα άρθρα 1 και 2 π.δ. 66/2009».

Μέσω των αγωγών «επικαλούνται τη χρόνια και εξακολουθητική αδράνεια του ΕΑΠ να ενεργήσει συστηματικά προς τα όργανα της Πολιτείας για να ληφθούν τα δέοντα κανονιστικά μέτρα προς ενεργοποίηση των απονεμόμενων στο π.δ. 66/2009 επαγγελματικών τους δικαιωμάτων, καθώς και την αθέμιτη εμπορική πρακτική που το ΕΑΠ ακολούθησε για να δημιουργήσει και εμπεδώσει στους ενάγοντες την εύλογη πεποίθηση ότι εγγραφόμενοι στα 2 Προγράμματα και αποφοιτώντας από αυτά θα έχουν όντως στην πράξη τα επαγγελματικά δικαιώματα».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗ

Κληθείς από την εφημερίδα «Πελοπόννησος» ο κ. Καλαβρουζιώτης απάντησε: «Η επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Προγράμματος Σπουδών (Π.Σ.) «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό» (ΕΠΟ) και «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» (ΕΛΠ) καθορίζεται με το άρθρο 2 και 3 αντίστοιχα του Π.Δ. 66/2009 (Α’ 89).

Το ΕΑΠ, διαχρονικά με διαδοχικές ενέργειές του επιδιώκει την εξασφάλιση των ανωτέρω, και έχει εισηγηθεί με προτάσεις του για τα επαγγελματικά δικαιώματα και τις επαγγελματικές προοπτικές των Προγραμμάτων Σπουδών του.

Οι τελικές αποφάσεις βέβαια για ζητήματα επαγγελματικών δικαιωμάτων, αντιστοιχίσεων και ένταξης σε κλάδους ΠΕ, δεν είναι αρμοδιότητα του ΕΑΠ, αλλά συναρμόδιων δημόσιων αρχών συμπεριλαμβανομένου και του  ΑΣΕΠ».