Ο Δήμος Πατρέων προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για το έργο της ολοκληρωμένης παρέμβασης στα Προσφυγικά

Η Δημοτική Αρχή, έχοντας στο επίκεντρο τις λαϊκές ανάγκες, διεκδικεί όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, όλα αυτά τα χρόνια με συνέπεια από τις κυβερνήσεις την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων της πόλης. Απαιτεί την κατασκευή έργων στις συνοικίες και το κέντρο του Δήμου μας, που καλυτερεύουν την καθημερινή ζωή των κατοίκων.

Αυτή η αγωνιστική και διεκδικητική κατεύθυνση, έχει ως αποτέλεσμα την υλοποίηση έργων και παρεμβάσεων, που για δεκαετίες έλειπαν από την Πάτρα.

Σε αυτό το πλαίσιο, προχωρά ένα μεγάλο εμβληματικό έργο που αφορά στην ολοκληρωμένη παρέμβαση, σε μια από τις πλέον ιστορικές συνοικίες του Δήμου Πατρέων, την εργατική συνοικία των Προσφυγικών και την ευρύτερη περιοχή.

Η Δημοτική Αρχή Πελετίδη, υλοποιώντας τον σχεδιασμό της, προχώρησε στη μελέτη αναζωογόνησης ολόκληρης της περιοχής, υπέβαλε αίτημα για την υλοποίηση αυτού του έργου, στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», το έργο εγκρίθηκε και εντάχθηκε στο Πρόγραμμα.

Κατόπιν αυτού, ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, προκηρύσσει  ανοικτό διαγωνισμό για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης του έργου: «ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ – Κ.Χ.», με προϋπολογισμό: 10.767.000 ευρώ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

ή www.eprocurement.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την Δευτέρα 21 Νοεμβρίου.

Στη συνέχεια θα αναδειχθεί ο ανάδοχος του έργου, θα γίνει η σύμβαση με τον Δήμο, για να ξεκινήσουν τα έργα. (Δυστυχώς όπως γίνεται με όλα τα έργα, η γραφειοκρατία είναι τροχοπέδη και καθυστερεί την έναρξή τους).

Βασικές αρχές της μελέτης όπως διευκρινίζει η ανακοίνωση, είναι η λειτουργικότητα, η προσβασιμότητα και η ασφάλεια των δημοτών, αποβλέπει στην αναζωογόνηση της ιστορικής αυτής συνοικίας με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, με σύγχρονες υποδομές και προδιαγραφές, αφού τα «Προσφυγικά» είναι ένα ζωντανό κύτταρο σε συνεχή εξέλιξη.

Οι εργασίες θα συμβάλουν καταλυτικά στη συνολική αναβάθμιση της συνοικίας, οικονομική και κοινωνική, διατηρώντας ωστόσο την ιστορικότητά της και η ολοκλήρωσή τους θα δώσει κίνητρα, αφενός στους κατοίκους να μείνουν στην γειτονιά τους και αφετέρου θα γίνει πόλος έλξης και για νέους κατοίκους.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, κατασκευή και ανακατασκευή δρόμων και πεζοδρομίων, δημιουργία υπόγειου δικτύου ηλεκτροφωτισμού, έργα πρασίνου, που περιλαμβάνουν απομάκρυνση των ξερών δέντρων και αντικατάστασή τους με νέα.

Για τις εργασίες, έχουν συνεκτιμηθεί τα πολεοδομικά, οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά της περιοχής των Προσφυγικών, δηλαδή η χωροθέτησή του σε επαφή με το ιστορικό κέντρο της Πάτρας, η ιστορικότητα και οι μνήμες της συνοικίας, οι χώροι λατρείας και αθλητισμού.

*Η οικιστική ενότητα των Προσφυγικών, ορίζεται μεταξύ των οδών Ιωνίας, Ηρακλείου, Γ. Παπανδρέου, Καλαβρύτων, Γούναρη, Κ. Παλαιολόγου, Χείλωνος Πατρέως, Αρματολών και Ιωνίας.