Ξεκινά το έργο για την κατασκευή πεζοδρομίων σε πάνω από 40 χιλιόμετρα μήκος

Ένα πολύ σημαντικό έργο ξεκινά στο Δήμο και αφορά στην κατασκευή πεζοδρομίων και κρασπέδων πάνω από 40 χιλιόμετρα,.

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, υπέγραψε τη σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: «Αναμόρφωση του οδικού περιβάλλοντος και βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στο Δήμο Πατρέων» με προϋπολογισμό μελέτης 4.000.000 ευρώ.

Το έργο χρηματοδοτείται από το «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας» από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με ποσό 3.500.000 ευρώ και 500.000 ευρώ από πόρους του Δήμου.

Τα έργα θα γίνουν ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη κυκλοφορία πεζών.