Μείωση των εισαχθέντων στο Πανεπιστήμιο Πατρών κατά 30%

Η πτώση των βάσεων εξαιτίας των χαμηλών επιδόσεων των υποψηφίων, το ελάχιστο όριο εισαγωγής και όλοι αυτοί οι παράγοντες που διαμόρφωσαν το πεδίο των πανελλαδικών εξετάσεων του 2022, φέρνουν μια σημαντική μείωση των εισαχθέντων σε όλα τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας.

Στο Πανεπιστήμιο Πατρών, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, αναμένεται να υπάρξει μείωση κατά 30% των εισαχθέντων, σε τουλάχιστον πέντε σχολές του ακαδημαϊκού ιδρύματος. Η μείωση αυτή θα είναι ακόμα μεγαλύτερη για συγκεκριμένα τμήματα του ιδρύματος, ενώ σε πανελλήνια κλίμακα θα υπάρξουν τμήματα που έχουν θα έχουν μονοψήφιο αριθμό πρωτοετών.

Το όλο θέμα βέβαια δεν σχετίζεται τόσο με την διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων όσο με την ποιότητα των γνώσεων που προσφέρει η ελληνική εκπαίδευση στους μαθητές, αλλά και γενικότερα το επίπεδο των υποψηφίων που δίνουν κάθε χρόνο για να περάσουν από την δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Πάντως, σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, το Πανεπιστήμιο Πατρών, δεν θα αντιμετωπίσει ιδιαίτερο πρόβλημα, σε ότι αφορά τη μείωση των πρωτοετών φοιτητών του, τουλάχιστον σε σύγκριση με τα άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα της επικράτειας.