“Κομπιναδόρος” Πατρινός Μηχανικός! Εξαπάτησε πολλούς επιχειρηματίες

Εξέδιδε «µαϊµού» άδειες για τη λειτουργία Κέντρων ∆ηµιουργικής Απασχόλησης και καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος. Ο λόγος για πατρινό µηχανικό τεχνολογικής εκπαίδευσης. Οι συνέπειες της ανεξέλεγκτης – µέχρι και πριν από λίγο καιρό – δράσης του έχουν κοινωνικό και οικονοµικό αντίκτυπο, ενώ αφορούν και την σωµατική ακεραιότητα χιλιάδων πολιτών και ανήλικων.

Ο µηχανικός έπειθε τους ιδιοκτήτες πως κατόπιν ελέγχων και διαδικασιών, µε το αντίστοιχο αντίτιµο, θα εξασφαλίσει την αδειοδότηση των κέντρων από την Περιφέρεια. Θα προσκοµίσει, δηλαδή, τις απαραίτητες µελέτες και θα ολοκληρώσει ό,τι ήταν απαραίτητο για την έγκριση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του κέντρου. Η αλήθεια είναι ότι, δεν έκανε τίποτα από όλα αυτά. Παρ’ ότι πληρωνόταν αδρά και ισχυριζόταν ότι προέτρεπε λειτουργούς να επισπεύσουν τις διαδικασίες, παρουσίαζε στις υπηρεσίες της Περιφέρειας ψεύτικες αιτήσεις, µε ψεύτικο αριθµό πρωτοκόλλου και χωρίς να είναι αναρτηµένες στη ∆ιαύγεια.

Κάποιες αιτήσεις εγκρίθηκαν αρχικά από τη Γενική ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας και άνοιξαν πέντε Κ∆ΑΠ στην Αχαΐα, χωρίς ωστόσο να πληρούν τις προϋποθέσεις, δηλαδή χωρίς αληθή οικοδοµική άδεια, εγκεκριμένες εργασίες δόµησης µικρής κλίµακας, πυρασφάλεια, βεβαίωση στατικής επάρκειας και όλα τα συναφή.

Υπάλληλος της ∆ιεύθυνσης κατάλαβε σε γρήγορο χρονικό διάστηµα ότι κάποιες από τις αιτήσεις για άδεια λειτουργίας ήσαν «µαϊµού», µε τον αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας, Χαράλαµπο Μπονάνο, να δρα άµεσα και να επιλαµβάνεται της καταστάσεως. Εκλήθη Αστυνοµία, έκλεισαν τα Κ∆ΑΠ, τουλάχιστον προσωρινά, ενώ εξετάζονται εκ νέου όλες οι χορηγηθείσες άδειες ίδρυσης.