Καλάβρυτα: Ξανά στην επικαιρότητα το αίτημα για την δημιουργία του Δήμου Ορεινής Αχαΐας

Η Ομοσπονδία Συλλόγων «Ο Αρχαίος Κλείτωρ» ετοιμάζεται να επαναφέρει -στην τοπική τουλάχιστον επικαιρότητα- το αίτημα διαχωρισμού του Δήμου Καλαβρύτων την ώρα που ο νυν Δήμαρχος Θανάσης Παπαδόπουλος έχει καθορίσει την πλεύση του για τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023.

Πρόσφατα (26/4/2022) συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την υποβολή επίσημα του αιτήματος διαχωρισμού του Δήμου Καλαβρύτων και Σύστασης ενός νέου Δήμου, του «Δήμου Ορεινής Αχαΐας» αποτελούμενου από τις Δημοτικές Ενότητες Κλειτορίας, Παΐων και Αροανίας.

Σύμφωνα με το αίτημα όλων σχεδόν των Πολιτιστικών Συλλόγων της Δ.Ε. Κλειτορίας και Συλλόγων από τις Δ.Ε. Παϊων και Αροανίας, η σύσταση, από το 2010, με το σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (ν.3852 /10), τεσσάρων πρώην Καποδιστριακών Δήμων, στον Καλλικρατικό Δήμο Καλαβρύτων «οδήγησε στη δημιουργία ενός ισχυρού κέντρου με παντελώς αδύναμη, όμως, την περιφέρεια».
«Οικονομικοί πόροι, αναπτυξιακά έργα, έργα υποδομής και Υπηρεσίες δεν κατανέμονται αναλογικά σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες.

Κατά συνέπεια σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να γίνει λόγος για την επιδιωκόμενη Ισόρροπη Ανάπτυξη του Δήμου. Με αυτά τα δεδομένα, η αναπτυξιακή πορεία της Δημοτικής Ενότητας Καλαβρύτων σε σχέση με τις Δημοτικές Ενότητες Κλειτορίας, Παΐων και Αροανίας είναι εντελώς διαφορετική. Η μεν πρώτη παρουσιάζει γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης με σημαντική οικονομική δραστηριότητα και αξιόλογη τουριστική κίνηση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες.

Αντίθετα, οι άλλες τρεις Δημοτικές Ενότητες χωρίς την εκτέλεση έργων τοπικής σημασίας και χωρίς οργανωμένο σχέδιο, παρά τα σημαντικά τους πλεονεκτήματα, εμφανίζουν πολύ μικρούς ή ακόμα και αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης, γεγονός που οδηγεί στη συνεχή υποβάθμισή τους» αναφέρεται στο σχετικό αίτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών και το Δήμο Καλαβρύτων, με κοινοποίηση προς τους βουλευτές Αχαΐας όλων των κομμάτων.


Κύριος στόχος της πρότασης είναι να εκμεταλλευτούν αυτόνομα οι περιοχές αυτές αναπτυξιακά κονδύλια που προορίζονται για τα ορεινά, με βάση το κριτήριο της ‘ορεινότητας’ ενός «Μικρού Ηπειρωτικού– Ορεινού Δήμου », σύμφωνα με το Άρθρο 2Α/1δ του Νόμου 4555/2018 του Προγράμματος «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ».
Ο δήμος θα χαρακτηρίζεται επισήμως ως «Ορεινός» στο Μητρώο Δήμων, Κοινοτήτων και Οικισμών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής) αναλαμβάνοντας αναπτυξιακά προγράμματα τα οποία σήμερα διαχειρίζεται η Δ.Ε. Καλαβρύτων.