Η τελική σειρά παρέλασης του Πατρινού Καρναβαλιού 2023

Η τελική σειρά παρέλασης των πληρωμάτων του Πατρινού Καρναβαλιού 2023 όπως προέκυψε από τις ενστάσεις των πληρωμάτων έχει ως εξής: