Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών στο πλευρό καθηγητών της Ιατρικής- Τους μήνυσε καθηγητής της Φαρμακευτικής

“Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθ. 203/19.5.2022 συνεδρίασή της,  αποφάσισε ομόφωνα να εκφράσει την συμπαράστασή της στα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας εναντίον των οποίων ασκήθηκε αγωγή και μηνυτήρια αναφορά από μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Φαρμακευτικής της ιδίας Σχολής” αναφέρει με ψήφισμά της και συνεχίζει:

“Η Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής, στην υπ΄αριθ. 818/26.01.22 έκτακτη συνεδρίαση, αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ να εκδώσει ψήφισμα με το οποίο καταδίκαζε την εμπλοκή  καταξιωμένων Καθηγητών Ιατρών του Τμήματος σε ανακριτικές διαδικασίες μετά από καταγγελίες στις οποίες συμμετείχε το εν λόγω μέλος ΔΕΠ.

Η έκδοση αυτού του ψηφίσματος ήταν επιβεβλημένη από την αυτονόητη υποχρέωση της Συνέλευσης να στηρίξει και να υπερασπιστεί μέλη του Τμήματος στην προσπάθεια να πληγεί και να αμφισβητηθεί το επιστημονικό τους κύρος, ιδιαίτερα αφού αναφερόταν σε επιστήμονες οι οποίοι από την αρχή της πανδημίας Covid-19 έδιναν καθημερινή μάχη δίπλα σε ασθενείς.

Η Συνέλευση είχε επίσης την υποχρέωση να προασπίσει και να διαφυλάξει το κύρος του Τμήματος το οποίο σε όλη την περίοδο της πανδημίας με την ερευνητική και κλινική του παρουσία συμπορεύτηκε με την απόλυτα ασφαλή για τους ασθενείς πρακτική και με την τεκμηριωμένη επιστημονική άποψη.

Τέλος, η Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής είχε  την υποχρέωση να ενημερώσει μέσω του ψηφίσματος τους πολίτες και να ζητήσει να αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη αντιεπιστημονικές και επικίνδυνες – κατά την κρίση του Ιατρικού Τμήματος – απόψεις για την δημόσια υγεία.

Ο Πρύτανης και η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών θα συμπαρασταθούν ενεργώς σε κάθε προσπάθεια αμφισβήτησης της επιστημονικής και κλινικής προσφοράς του Τμήματος Ιατρικής”.