Η σειρά παρέλασης των πληρωμάτων στο Καρναβάλι των Μικρών

Η σειρά παρέλασης και αρμάτων του Καρναβαλιού των Μικρών 2024 που θα ξεκινήσει την Κυριακή 10 Μαρτίου και ώρα 11.00 με αφετηρία την πλατεία Ομονοίας έχει ως εξής:

Πάτρα - Καρναβάλι Μικρών 2024 - Η σειρά παρέλασης των πληρωμάτων Πάτρα - Καρναβάλι Μικρών 2024 - Η σειρά παρέλασης των πληρωμάτων Πάτρα - Καρναβάλι Μικρών 2024 - Η σειρά παρέλασης των πληρωμάτων Πάτρα - Καρναβάλι Μικρών 2024 - Η σειρά παρέλασης των πληρωμάτων Πάτρα - Καρναβάλι Μικρών 2024 - Η σειρά παρέλασης των πληρωμάτων Πάτρα - Καρναβάλι Μικρών 2024 - Η σειρά παρέλασης των πληρωμάτων Πάτρα - Καρναβάλι Μικρών 2024 - Η σειρά παρέλασης των πληρωμάτων Πάτρα - Καρναβάλι Μικρών 2024 - Η σειρά παρέλασης των πληρωμάτων Πάτρα - Καρναβάλι Μικρών 2024 - Η σειρά παρέλασης των πληρωμάτων Πάτρα - Καρναβάλι Μικρών 2024 - Η σειρά παρέλασης των πληρωμάτων Πάτρα - Καρναβάλι Μικρών 2024 - Η σειρά παρέλασης των πληρωμάτων 

Πάτρα - Καρναβάλι Μικρών 2024 - Η σειρά παρέλασης των πληρωμάτων