Η ανάπλαση της Γούβας ξεκινά – Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν

Μετά από αρκετές περιπέτειες που είχαν καθυστερήσει την όλη διαδικασία με αναδόχους και προσωρινούς αναδόχους που δεν μπορούσαν σε τελική ανάλυση να ανταποκριθούν στις ανάγκες για την εξέλιξη του έργου, η ανάπλαση της Γούβας και οι εργασίες που αφορούν τη γραφική αυτή συνοικία της Πάτρας, ξεκινούν.

Ο ανάδοχος που βγήκε από την επαναδημοπράτηση του έργου έχει υπογράψει τη σύμβαση και ξεκινά άμεσα τις εργασίες αυτές που έχουν να κάνουν με το κεντρικό κομμάτι της συνοικίας της Γούβας, μπαίνοντας μέσα στα σοκάκια και στα στενά της.

Οι εργασίες που προβλέπονται περιλαμβάνουν αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων (δρόμων – πεζοδρόμων) συνολικής επιφάνειας 2.071 τ.μ., εκσκαφές και επιχώσεις για τη διαμόρφωση των κλίσεων και την προετοιμασία των τελικών επιπέδων του εδάφους, εργασίες μικρών τεχνικών έργων, εργασίες ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.

Στόχος είναι να αναβαθμιστεί μια εξαιρετικά υποβαθμισμένη περιοχή του δήμου Πατρέων, που γειτνιάζει με το ιστορικό κέντρο και με τον κύριο πνεύμονα πρασίνου της πόλης, το Δασύλλιο. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 1.108.867 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.

Πιο αναλυτικά οι εργασίες που θα εκτελεστούν αφορούν την ευρύτερη περιοχή του Ενοριακού Ναού Αγίου Φανουρίου. Οι εργασίες υλοποίησης του δικτύου πεζοδρόμων καθέτων στην οδό Νόρμαν, έως τις παρυφές του Δασυλλίου, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν:

• Εκσκαφές και επιχώσεις για τη διαμόρφωση των κλίσεων και την προετοιμασία των τελικών επιπέδων του εδάφους.

• Εργασίες μικρών τεχνικών έργων, κατασκευή πεζοδρομίων, αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων και ειδικότερα η κατασκευή των προβλεπομένων ως πεζοδρόμων οδών Σηλυβρίας, Σαράντα Εκκλησιών και Στενημάχου και των οδών Πεντέλης, Ίστρου και Ανωνύμου.

• Συντήρηση της σκάλας στο τέρμα της οδού Σηλυβρίας.

• Ανακατασκευή της σκάλας στο τέρμα της οδού Αγίου Φανουρίου.

• Ανακατασκευή της Πλατείας πλησίον του Ι.Ν Αγίου Φανουρίου με εργασίες επίστρωσης των διαδρόμων, εμπλουτισμό του πρασίνου και αντικατάσταση του υπάρχοντος πεπαλαιωμένου αστικού εξοπλισμού.

Προβλέπονται επίσης εργασίες για δημιουργία υπόγειου δικτύου υπαίθριου ηλεκτροφωτισμού. Για τον φωτισμό των κοινοχρήστων χώρων καθώς και των οδών, θα τοποθετηθούν επί του πεζοδρομίου ή των πεζοδρόμων, επίστυλα φωτιστικά παραδοσιακής σχεδίασης, με φωτιστικά τύπου LED.

Προβλέπεται επίσης ευρεία ανακατασκευή του αποχετευτικού δικτύου επί όλων των οδών που θα γίνει η ανάπλαση. Στα πλαίσια του έργου θα γίνουν νέοι παντορροϊκοί αγωγοί, οι οποίοι θα συνδεθούν στον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό της οδού Νόρμαν, ο οποίος έχει ήδη ανακατασκευαστεί από το Δήμο Πατρέων στα πλαίσια προηγούμενου έργου ανάπλασης. Επίσης θα κατασκευαστεί το δίκτυο ύδρευσης σε δρόμους στην περιοχή.

Η Γούβα είναι μια από τις γραφικές συνοικίες της Πάτρας που έχει μια ιδιαίτερη μορφή τόσο όσον αφορά την ιδιοσυστασία του υπεδάφους και του περιβάλλοντος γύρω από το οποίο βρίσκεται, όσο και ότι έχει να κάνει με την πολεοδομία της.

Πρόκειται όμως για μια ιδιαίτερη γειτονιά που έχει πολλά γραφικά στοιχεία και βρίσκεται δίπλα στο ιστορικό κέντρο της Πάτρας και η οποία με την ανάπλαση της πόλης μπορεί να προσφέρει σημαντικά πράγματα στην προσπάθεια για την ανάδειξη του αστικού περιηγητικού τουρισμού.