Επιτέλους έρχεται το φυσικό αέριο στην Πάτρα

Επιταχύνοντας τη διαδικασία ανάπτυξης των δικτύων φυσικού αερίου στην Ελλάδα, η ΔΕΠΑ Υποδομών (Όμιλος Italgas) και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνουν το έργο που θα αναβαθμίσει ενεργειακά την Πάτρα, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, με στόχο την άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Δυτικής Ελλάδας: ένα νέο, κορυφαίας τεχνολογίας, δίκτυο διανομής φυσικού αερίου.

«Η έναρξη κατασκευής των τοπικών δικτύων φυσικού αερίου στην Πάτρα αποτελεί το τελευταίο στάδιο για το ξεκίνημα μίας νέας εποχής για το σύνολο της Αχαΐας, ενώ το αμέσως επόμενο διάστημα ακολουθεί η Αιτωλοακαρνανία και η Ηλεία.  Είναι η εποχή που θα τερματίσει την πολυετή ενεργειακή απομόνωση και οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε εναλλακτική, φθηνότερη και πιο φιλική προς το περιβάλλον, ενέργεια. Για να φτάσουμε μέχρι εδώ, διανύσαμε μεγάλη απόσταση, ξεπερνώντας πολλά και σημαντικά εμπόδια. Και τίποτα δεν θα γινόταν εάν σε αυτή την μεγάλη προσπάθεια δεν είχαμε τη στήριξη της ΔΕΠΑ Υποδομών και της ΔΕΔΑ και τη συνεργασία του συνόλου των τοπικών φορέων. Τους ευχαριστώ όλους από καρδιάς. Σήμερα, κοιτάζουμε προς το μέλλον με  μεγαλύτερη αισιοδοξία. Και συνεχίζουμε την προσπάθεια για να επιτευχθεί και ο επόμενος μεγάλος στόχος που θα είναι η σύνδεση της Δυτικής Ελλάδας με αγωγό υψηλής πίεσης και επέκτασης των δικτύων φυσικού αερίου σε όλα τα πλάτη και τα μήκη της Περιφέρειάς μας» επισήμανε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης.

«Το δίκτυο αερίου στην Πάτρα υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η Ελλάδα στο επενδυτικό μας σχέδιο. Η επέκταση της διάθεσης του φυσικού αερίου στην Πάτρα αποτελεί ορόσημο για τις επενδύσεις που σκοπεύουμε να υλοποιήσουμε στην Ελλάδα, όπως περιγράφεται στο τελευταίο Στρατηγικό Σχέδιο του Ομίλου Italgas. Το εγχείρημα αυτό τονίζει τη σημασία της δέσμευσής μας για την ανάπτυξη της χώρας. Επίσης, η ΔΕΠΑ Υποδομών, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του μητρικού ομίλου και  διατηρώντας τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας, επεκτείνει τη διάθεση του φυσικού αερίου, και στο προσεχές μέλλον των πράσινων αερίων, ακόμα και σε περιοχές που είναι γεωγραφικά απομακρυσμένες από το εθνικό σύστημα μεταφοράς” δήλωσε η  Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΔΕΠΑ Υποδομών, Barbara Morgante.

H κατασκευή του δικτύου θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο με κύριο του έργου τη ΔΕΔΑ, τη θυγατρική της ΔΕΠΑ Υποδομών, και θα ολοκληρωθεί έως την άνοιξη του 2025.

Το έργο της Πάτρας προβλέπει επενδύσεις ύψους 18 εκατ. ευρώ και συγχρηματοδοτείται από κεφάλαια της ΔΕΔΑ και πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας (ΕΣΠΑ 2014-2020) και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Η σύμβαση αφορά στην κατασκευή 120 χλμ. δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην πόλη της Πάτρας, το οποίο θα τροφοδοτείται από κρυογενικές δεξαμενές και εξοπλισμό επαναεριοποίησης LNG που θα κατασκευαστούν στη Βιομηχανική Περιοχή της Πάτρας. Μέσω του δικτύου, θα τροφοδοτηθούν, σε πρώτη φάση, τουλάχιστον 5.000 καταναλωτές από τον οικιακό, εμπορικό και βιομηχανικό τομέα.  Κατασκευαστικές εργασίες θα συνεχιστούν και μετά το 2025 για να καλυφθεί η μελλοντική ζήτηση για συνδέσεις.

H ΔΕΔΑ διαχειρίζεται σήμερα 967,4 χιλιόμετρα δικτύου διανομής φυσικού αερίου και διένειμε περίπου 232 εκατ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου το 2022.

Μέσω αυτής της επένδυσης, τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις στην Πάτρα θα αποκτήσουν σύντομα πρόσβαση στο φυσικό αέριο, ένα οικονομικό, αποδοτικό και φιλικό προς το περιβάλλον καύσιμο που θα τους οδηγήσει στη νέα ενεργειακή εποχή. Επιπλέον, το νέο δίκτυο σχεδιάστηκε ώστε να μπορεί να υποδεχθεί ανανεώσιμα αέρια, όπως βιομεθάνιο και, μελλοντικά, υδρογόνο.

Αυτές οι υποδομές κομβικής σημασίας θα συνεισφέρουν ώστε η Δυτική Ελλάδα να προωθήσει και να αναπτύξει την τοπική οικονομία και αγορά εργασίας. Επίσης, θα ενισχύσουν σημαντικά τις προσπάθειες της Ελλάδας για την ενεργειακή μετάβαση, με βάση τόσο τους εθνικούς όσο και τους ευρωπαϊκούς στόχους.

Η εγκατάσταση, σε στρατηγικά σημεία, δεξαμενών LNG θα εξασφαλίσει την παροχή ενέργειας σε περιοχές που δεν είναι συνδεδεμένες με υποδομές μεταφοράς φυσικού αερίου. Παρόμοια προσέγγιση εφαρμόζεται στη Σαρδηνία της Ιταλίας, όπου η σημαντική ανάπτυξη των δικτύων διανομής υποστηρίζεται από δεξαμενές LNG τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με το σχέδιο ανάπτυξης για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μετά την Πάτρα, νέα έργα δικτύων διανομής αερίου θα ακολουθήσουν στο Αγρίνιο και τον Πύργο των οποίων οι συμβάσεις αναμένονται σύντομα.