Στις 26 Μαρτίου ανοίγουν τα απογευµατινά χειρουργεία στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο – Oχι στο Αίγιο

Ανοίγουν στις 26 Μαρτίου τα απογευµατινά χειρουργεία στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο
Πατρών.

Στις ενστάσεις εναντίωσης στον θεσµό των απογευµατινών χειρουργείων των ΕΙΝΑΠ και
ΕΙΝΑ, που επισηµαίνουν πως αντί να καλυφθούν οι µεγάλες ελλείψεις σε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, η κυβέρνηση υλοποιεί τον θεσµό των απογευµατινών χειρουργείων που οδηγεί στην ιδιωτικοποίηση της υγείας, η απάντηση έρχεται διά στόµατος του Υπουργού Υγείας Α. Γεωργιάδη, ο οποίος προτάσσει αντίλογο δηλώνοντας: «Τα απογευµατινά χειρουργεία θα υλοποιηθούν µε ορίζοντα να αποτελέσουν µόνιµη λύση για το σύστηµα Υγείας. Η συγκεκριµένη πρωτοβουλία και η χρηµατοδότηση από το Ταµείο Ανάκαµψης, θα χρησιµοποιηθούν ως εργαλεία για την άµεση µείωση του χρόνου αναµονής των πολιτών, όµως ο απώτερος σκοπός είναι να αποτελέσουν µόνιµη δυνατότητα του ΕΣΥ.

Με χθεσινή τους ανακοίνωση οι χειρουργοί του νοσοκομείου Αιγίου Αριστείδης Κοκορές (διευθυντής χειρουργικής κλινικής), Δημήτριος Μπούνιας (επιμελητής Α΄), Παναγιώτα Θεοδωροπούλου (επιμελήτρια Α΄) και Αλέξανδρος Τσαμπασβίλι (επικουρικός επιμελητής Β΄) γνωστοποιούν ότι «η χειρουργική κλινική του Νοσοκομείου Αιγίου δεν θα συμμετάσχει στη διαδικασία των απογευματινών χειρουργείων». Οι τέσσερις χειρουργοί σημειώνουν: «Ως ιατροί πιστεύουμε ακράδαντα ότι η παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε ένα δημόσιο νοσοκομείο αποτελεί αγαθό που πρέπει να προσφέρεται αποκλειστικά δωρεάν στους πολίτες. Η κατηγοριοποίηση σε έχοντες και μη έχοντες εντός του Εθνικού Συστήματος Υγείας νοσοκομείο μάς βρίσκει κάθετα αντίθετους. Οι όποιες βελτιώσεις απαιτούνται θα πρέπει να γίνουν με δομικές αλλαγές από την Πολιτεία, με ανάπτυξη του υγειονομικού χάρτη, με εξυγίανση της λειτουργίας των νοσοκομείων, με εκσυγχρονισμό των κανόνων λειτουργίας και φυσικά με λύση των πολλαπλών ελλείψεων προσωπικού. Εμείς αντίθετα θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε και να επεκτείνουμε τις υπηρεσίες μας χωρίς να βάζουμε οικονομικές ρήτρες».