Ελεύθεροι επαγγελματίες: Ποια επιδόματα χάνουν με το νέο σύστημα φορολόγησης

«Μπλόκο» στη χορήγηση κοινωνικών επιδομάτων και βοηθημάτων στους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους που εμφανίζονται στην Εφορία με πενιχρά εισοδήματα βάζει το οικονομικό επιτελείο με τις νέες ρυθμίσεις που προωθούνται στο φορολογικό καθεστώς της συγκεκριμένης κατηγορίας φορολογούμενων.

Σήμερα 7 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες δηλώνουν ετήσια εισοδήματα που δεν υπερβαίνουν τα 10.000 ευρώ με και έτσι λαμβάνουν επιδόματα και ενισχύσεις σε αντίθεση με τους μισθωτούς που χάνουν επιδόματα γιατί δεν μπορούν να κρύψουν τα πραγματικά τους εισοδήματα. Λόγω του τεκμαρτού προσδιορισμού των εισοδημάτων οι ελεύθεροι επαγγελματίες αναμένεται να χάσουν πάνω από 100 εκατ. ευρώ που σήμερα παίρνουν με την μορφή επιδομάτων.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τα επιδόματα Τέκνων και Στέγασης αναμένεται να μειωθούν από την αύξηση του φορολογητέου εισοδήματος. Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα αναμένεται να μειωθεί σημαντικά για τους αυτοαπασχολούμενους, ωστόσο αξίζει να σημειωθεί πως το επίδομα Γέννησης δεν αναμένεται να επηρεαστεί ιδιαίτερα από το νέο σύστημα. Πρακτικά, δηλαδή με τον τεκμαρτό υπολογισμό του ελαχίστου εισοδήματος στους επαγγελματίες πολλοί από τους σημερινούς δικαιούχους είτε θα κοπούν ή θα λαμβάνουν χαμηλότερα επιδόματα.

Ειδικότερα:

  • Επίδομα στέγασης: Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού. Στη μονογονεϊκή οικογένεια για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ. Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο. Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 21.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού. Το ποσό του επιδόματος στέγασης ορίζεται για τον δικαιούχο 70 ευρώ το μήνα και για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού προσαύξηση 35 ευρώ το μήνα.
  • Επιδομα τεκνων: Το επίδομα παιδιού καταβάλλεται με βάση τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων, το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα και την κατηγορία του ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος. Στο νόμο προβλέπονται τρεις κατηγορίες οικογενειακού εισοδήματος και συγκεκριμένα α) η πρώτη κατηγορία: έως 6.000€, β) η δεύτερη: από 6.001€ έως 10.000€ και γ) η τρίτη: από 10.001€ έως 15.000€. Για τον προσδιορισμό της κατηγορίας οικογενειακού εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα που αναφέρεται στο εκκαθαριστικό του τρέχοντος οικονομικού έτους. το ποσό του επιδόματος παιδιού ανέρχεται μηνιαίως: α) για την πρώτη κατηγορία οικογενειακού εισοδήματος σε 70€ για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο, 70€ για το δεύτερο και 140€ για το τρίτο και κάθε τέκνο πέραν του τρίτου, β) για την δεύτερη κατηγορία σε 42€ για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο, 42€ για το δεύτερο και 84€ για το τρίτο και κάθε τέκνο πέραν του τρίτου και γ) για την τρίτη κατηγορία σε 28€ για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο, 28€ για το δεύτερο και 56€ για το τρίτο και κάθε τέκνο πέραν του τρίτου.
  • Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα: Από 1η Δεκεμβρίου 2023 το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα αυξάνεται κατά 8% ενώ διευρύνονται και τα εισοδηματικά κριτήρια. Σήμερα ξεκινά από τα 200 ευρώ, επεκτείνοντας το μέγιστο ποσό στα 400 ευρώ, ανάλογα με τη σύνθεση των νοικοκυριών Από τον Δεκέμβριο και μετά, το ποσό αυτό θα κυμαίνεται μεταξύ 216 και 432 ευρώ

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο υφυπουργός Εθνικής οικονομίας και οικονομικών Χάρης Θεοχάρης τα 100 εκατομμύρια που εξοικονομούνται θα αξιοποιηθούν για να διευρυνθούν ακόμα περισσότερο το εισοδηματικά κριτήρια στα κοινωνικά επιδόματα. Ο στόχος είναι δηλαδή να μπαίνουν οι περισσότεροι αλλά με υψηλότερα εισοδήματα και όχι μόνο οι ευάλωτοι.