Εκτός η Πάτρα των 57 δήμων του προγράμματος της «Κάλυψης»

Εκτός των 57 δήμων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της «Κάλυψης» έμεινε η Πάτρα.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που αφορά τους νέους 25 με 39 ετών που είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης και που κατοικούν μόνιμα σε έναν από τους 57 δήμους.

Το πρόγραμμα αυτό έχει να κάνει με την στέγαση των δικαιούχων του ΚΕΑ. Μέσω του προγράμματος αυτού το κράτος εξασφαλίζει την μίσθωση για τρία χρόνια στους δικαιούχους του ΚΕΑ, δίνοντας τους την δυνατότητα να μείνουν στο δικό τους σπίτι,  και να αποκτήσουν μια αυτονομία και ανεξαρτησία.

Οι δικαιούχοι του ΚΕΑ είναι άτομα που ουσιαστικά δεν έχουν εισοδήματα, οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν εργασία και το να μείνουν σε ένα σπίτι με ενοίκιο, πληρώνοντας το μίσθωμα του, είναι κάτι αδύνατον.

Το πρόγραμμα αυτό δίνει έτσι τη δυνατότητα στους νέους του ΚΕΑ να κάνουν μια νέα αρχή στη ζωή τους και να φύγουν από το πατρικό τους, εκεί που εξακολουθούν να διαμένουν οι περισσότεροι από αυτούς.

Η Πάτρα που έχει χιλιάδες δικαιούχους του ΚΕΑ, με το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτούς να ανήκουν στη συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία που αναφέρεται το πρόγραμμα, είναι σε πρώτη φάση τουλάχιστον εκτός των 57 δήμων που είναι μέσα στην «Κάλυψη».

Αξίζει να αναφέρουμε ότι εκτός του ενοικίου το πρόγραμμα δίνει και 500 ευρώ για την επισκευή των φθορών του σπιτιού κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, ενώ το ενδιαφέρον των νέων από τους δήμους που ανήκουν στο πρόγραμμα είναι μεγάλο.