Εκσυγχρονίζεται το σιδηροδρομικό δίκτυο προς την Πάτρα

Με τέσσερα σιδηροδρομικά έργα προχωρά η ΕΡΓΟΣΕ την αναβάθμιση του υφιστάμενου σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας, στοχεύοντας στην ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών και στην εξέλιξη της χώρας σε έναν σύγχρονο κόμβο διασυνδεδεμένων μεταφορών. Συγχρόνως, συνεχίζει την προετοιμασία των έξι νέων έργων, συνολικού προϋπολογισμού 3,3 δισ. ευρώ, που θα προκηρυχθούν με τη μέθοδο του ανταγωνιστικού διαλόγου.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΓΟΣΕ ενέκρινε, την Πέμπτη 26 Αυγούστου 2021, την ένταξη στον προγραμματισμό δημοπράτησης και τις  διακηρύξεις τεσσάρων έργων, συνολικού προϋπολογισμού 373,9 εκατ. ευρώ. Τα δύο πρώτα έργα αφορούν στην κατασκευή συστήματος ηλεκτροκίνησης και αντιθορυβικών ηχοπετασμάτων στο τμήμα Κιάτο – Ροδοδάφνη, προϋπολογισμού μελέτης 84 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Επίσης, στην κατασκευή σιδηροδρομικών σταθμών και στάσεων (κτήρια, αποβάθρες, στέγαστρα και περιβάλλων χώρος), επιδομής, ηλεκτροκίνησης, σηματοδότησης-τηλεδιοίκησης, ETCS, τηλεπικοινωνιών και Η/Μ εγκαταστάσεων σήραγγας Παναγοπούλας για τη νέα σιδηροδρομική γραμμή Κιάτο – Πάτρα, στο τμήμα Ροδοδάφνη – Ρίο, προϋπολογισμού μελέτης 175 εκατ.  ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Με τα δύο αυτά έργα προωθείται η ολοκλήρωση της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής του δικτύου Πειραιάς – Αθήνα – Κιάτο – Πάτρα, που συνδέεται με το ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο. Αποτελούν τμήμα των έργων εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού άξονα Αθήνα – Κόρινθος – Πάτρα, που αποσκοπούν στον περιορισμό των ατυχημάτων, τη βελτίωση των ελληνικών μεταφορών με σιδηρόδρομο και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του σιδηροδρόμου. Τα έργα αυτά στηρίζουν την οικονομική ανάπτυξη της Πελοποννήσου αλλά και της εθνικής οικονομίας γενικότερα.