ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ: Μεγάλη μείωση του πληθυσμού – Πώς χάθηκε μία πόλη σε 20 χρόνια

Τέταρτη σε πληθυσμιακό μέγεθος στην χώρα κατατάσσεται η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, σύμφωνα με τα οριστικά αποτελέσματα της απογραφής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Τα στατιστικά για τον μόνιμο πληθυσμό της χώρας, δημοσιοποιήθηκαν την περασμένη Παρασκευή.

Το πιο σημαντικό όμως μάλλον δεν είναι αυτό, αλλά το γεγονός ότι και η ∆υτική Ελλάδα περιλαμβάνεται στις Περιφέρειες της χώρας που καταγράφουν μείωση πληθυσμού, η οποία μάλιστα είναι συνεχιζόμενη σε βάθος χρόνου.

Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, η ∆υτική Ελλάδα έχει 648.220 κατοίκους, ενώ σύμφωνα με την απογραφή του 2011 ήταν στους 679.796 κατοίκους και σύμφωνα με την – ακόμα πιο παλιά – απογραφή του 2001, ήταν στους 721.541 κατοίκους.

Στη δεκαετία μεταξύ 2001 και 2011 υπήρξε μείωση της τάξης του 5,7% στην οποία έρχεται να προστεθεί και νέα μείωση της τάξης του 4,6%.

∆ηλαδή, σε περίοδο 20 ετών, η ∆υτική Ελλάδα έχει «χάσει» 73.321 κατοίκους, πληθυσμό που αντιστοιχεί σε μία… μεγάλη πόλη!