ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ: Εισέπραξαν αποζημιώσεις χωρίς να τις δικαιούνται… με κουρεμένα ενοίκια

«Καμπανάκι» ηχεί για αρκετούς ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν αποκλείεται μέσα στις επόμενες ημέρες να κληθούν να επιστρέψουν τις αποζημιώσεις για «κουρεμένα» ενοίκια τις οποίες πήραν κατά την διάρκεια της πανδημίας. Πληροφορίες αναφέρουν πως το θέμα αφορά κυρίως την Δυτική Αχαϊα.

Ήδη δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση που ανάβει «πράσινο φως» για εκτεταμένους ελέγχους ώστε να εντοπιστούν εκείνοι που για διάφορους λόγους δεν έπρεπε να έχουν εισπράξει τις αποζημιώσεις.

Μέσα στις επόμενες ημέρες μάλιστα αναμένεται να αποσταλούν ειδοποιητήρια σε αρκετούς φορολογούμενους στα οποία θα καταγράφεται η ξεκάθαρη απαίτηση των αρχών να επιστραφούν στο Κράτος οι αποζημιώσεις «κουρεμένων» ενοικίων τις οποίες έλαβαν, εφόσον βεβαίως από τον έλεγχο προκύψει ότι έγιναν παρατυπίες.

Οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων έχουν εντοπίσει ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι εισέπραξαν προκαταβολικά την αποζημίωση για τα κουρεμένα ενοίκια, αλλά στη συνέχεια δεν υπέβαλαν ως όφειλαν δήλωση Covid.

Μέρος του ποσού θα πρέπει να επιστρέψουν και όσοι υπέβαλλαν εμπρόθεσμα δήλωση Covid, αλλά από τον έλεγχο προέκυψε ότι δικαιούνται μικρότερου ποσού από αυτό που εισέπραξαν.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, η διαδικασία της διαδικασίας ελέγχου των ιδιοκτητών ακολουθεί η αποστολή των ειδοποιητηρίων με τα οποία θα ζητηθεί η επιστροφή της αποζημίωσης, είτε στο σύνολο της είτε μέρος αυτής, από τους εκμισθωτές οι οποίοι δεν την δικαιούνται.

Όπου διαπιστωθεί ότι η αποζημίωση καταβλήθηκε χωρίς ο εκμισθωτής να δικαιούται αποζημίωσης για τα ενοίκια κατά τη διάρκεια της πανδημίας, τότε θα απαιτηθεί η επιστροφή του ποσού.

Το σχετικό ΦΕΚ δημοσιεύθηκε και περιγράφει τη διαδικασία αναζήτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της αποζημίωσης των εκμισθωτών, κατ’ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορoνοϊού COVID-19.

Ποιες αποζημιώσεις για κουρεμένα ενοίκια αφορά ο έλεγχος

Οι περιπτώσεις αφορούν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά για την αποζημίωση των εκμισθωτών για τα μισθώματα των μηνών Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου και Ιουλίου 2021.

Σύμφωνα με την απόφαση, στη διαδικασία προβλέπεται η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων να αποστείλει στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Οικονομικών αναλυτική κατάσταση, ανά ΑΦΜ, των δικαιούχων εκμισθωτών/υπεκμισθωτών που εισέπραξαν την αποζημίωση, ξεχωριστά για κάθε ένα από τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάϊο, Ιούνιο και Ιούλιο και δεν υπέβαλαν «Δήλωση Covid» εντός της εκάστοτε οριζόμενης προθεσμίας και καθίστανται υπόχρεοι επιστροφής του καταβληθέντος ποσού ή υπέβαλλαν «Δήλωση Covid» από την εκκαθάριση της οποίας προκύπτει ποσό αποζημίωσης μικρότερο της καταβληθείσας προκαταβολής και καθίστανται υπόχρεοι επιστροφής του υπερβάλλοντος καταβληθέντος ποσού, καθώς και συγκεντρωτική κατάσταση, ανά ΑΦΜ, των υπόχρεων επιστροφής, με το συνολικό για το ως άνω χρονικό διάστημα αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό που θα πρέπει να επιστραφεί.

Ηλεκτρονική λίστα με όσους εντοπίστηκαν

Οι καταστάσεις είναι σε ηλεκτρονική μορφή και περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία των υπόχρεων επιστροφής (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, επωνυμία, διεύθυνση κατοικίας/έδρας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος) και το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό, ολογράφως και αριθμητικώς.

Βάσει της συγκεντρωτικής κατάστασης η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών αναζητεί την αποζημίωση που έχει καταβληθεί αχρεώστητα, εκδίδοντας καταλογιστική πράξη με το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό συνολικά.

Το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό βεβαιώνεται και εισπράττεται ως έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης πληρωμής, το προς ανάκτηση ποσό επιβαρύνεται επιπλέον με τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Η διαδικασία της βεβαίωσης των εσόδων δύναται να πραγματοποιείται μέσω υπηρεσιών διαλειτουργικότητας που προβλέπονται στην υπό στοιχεία Α.1209/2021 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ. (Β’ 4053), με φορέα τη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών.

Η διαδικασία αναζήτησης των συγκεκριμένων ποσών διενεργείται από την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Οικονομικών, βάσει των στοιχείων που αποστέλλονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).