Δυτική Ελλάδα: Υποβολή αιτημάτων για μετάκληση επιπλέον εργατών γης τρίτων χωρών

H Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στην προσπάθειά της να δώσει λύση στην έλλειψη εργατών γης καλεί όσους ενδιαφέρονται για μετάκληση επιπλέον πολιτών τρίτων χωρών προκειμένου να απασχοληθούν σε αγροτικές εργασίες, να δηλώσουν τυχόν πρόσθετα αιτήματα που έχουν.

Ειδικότερα, δεδομένου ότι εξετάζεται τροποποίηση της σχετικής ΚΥΑ που αφορά τον ανώτατο αριθμό αδειών ανά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα σχετικά με την μετάκληση εργατών γης για τα έτη 2023-24, με σκοπό την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, όσοι φορείς, επιχειρήσεις, αγρότες, ή ιδιώτες επιθυμούν να ζητήσουν επιπρόσθετα άτομα θα πρέπει να καταθέσουν άμεσα τα αιτήματά τους ώστε να συγκεντρωθούν και να υπάρχει ανάλογη προετοιμασία για την δρομολόγησή τους.

Για την υποβολή αιτημάτων και δικαιολογητικών θα πρέπει να προσέλθουν την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 10 το πρωί στις κατά τόπους Διευθύνσεις Ανάπτυξης σε Πάτρα, Μεσολόγγι και την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2023, την ίδια ώρα στον Πύργο.

Εναλλακτικά μπορούν να αποστείλουν τα αιτήματα τους ηλεκτρονικά μέχρι τη συγκεκριμένα μέρα και ώρα, στις ακόλουθες διευθύνσεις:

Για την Π.Ε. Αχαΐας : k.roumeliotis@achaia.pde.gov.gr   τηλ 2613.613767

Για την Π.Ε. Αιτ/νιας : tga1@aitnia.pde.gov.gr τηλ  2613.361632

Για την Π.Ε. Ηλείας  : gspil@ilia.pde.gov.gr  τηλ 2621.360480