Δήμος Αιγιαλείας: Μπροστά ο Δημήτρης Καλογερόπουλος

Τα επισήμα αποτελέσματα των εκλογών στο Δήμο Αιγιάλειας σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών στο 83,57% της ενσωμάτωσης έχουν ως:

Καλογερόπουλος Δημήτριος
50,73 %
17 έδρες

Γούτος Χρήστος
49,27  %
8 έδρες