Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας ο Γρηγόρης Αλεξόπουλος

Δήμαρχος Δυτικής Αχαίας είναι ο Γρηγόρης Αλεξόπουλος με την “μάχη” να τον βγάζει νικητή .

98,72 (77 / 78 ΕΤ)

Αλεξόπουλος Γρηγόρης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΝΟΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

50,55 

Ψήφοι 8.377

Μυλωνάς Σπυρίδων

ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΙΑ

49,45 

Ψήφοι 8.196

Ενσωμάτωση

94,87 (74 / 78 ΕΤ)

Μυλωνάς Σπυρίδων

ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΙΑ

50,05 

Ψήφοι 7.886

Αλεξόπουλος Γρηγόρης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΝΟΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

49,95 

Ψήφοι 7.870

Ενσωμάτωση

93,59 (73 / 78 ΕΤ)

Μυλωνάς Σπυρίδων

ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΙΑ

50,10 

Ψήφοι 7.776

Αλεξόπουλος Γρηγόρης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΝΟΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

49,90 

Ψήφοι 7.744

Ενσωμάτωση

92,31 (72 / 78 ΕΤ)

Αλεξόπουλος Γρηγόρης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΝΟΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

50,03 

Ψήφοι 7.666

Μυλωνάς Σπυρίδων

ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΙΑ

49,97 

Ψήφοι 7.658

Ενσωμάτωση

91,03 (71 / 78 ΕΤ)

Αλεξόπουλος Γρηγόρης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΝΟΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

50,06 

Ψήφοι 7.512

Μυλωνάς Σπυρίδων

ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΙΑ

49,94 

Ψήφοι 7.494

Ενσωμάτωση

84,62 (66 / 78 ΕΤ)

Αλεξόπουλος Γρηγόρης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΝΟΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

50,25 

Ψήφοι 6.883

Μυλωνάς Σπυρίδων

ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΙΑ

49,75 

Ψήφοι 6.815

Ενσωμάτωση

80,77 (63 / 78 ΕΤ)

Ενσωμάτωση

Αλεξόπουλος Γρηγόρης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΝΟΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

50,40 

Ψήφοι 6.550

Μυλωνάς Σπυρίδων

ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΙΑ

49,60 

Ψήφοι 6.447

70,51 (55 / 78 ΕΤ)

Μυλωνάς Σπυρίδων

ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΙΑ

50,09 

Ψήφοι 5.584

Αλεξόπουλος Γρηγόρης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΝΟΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

49,91 

Ψήφοι 5.563

Ενσωμάτωση

64,10 (50 / 78 ΕΤ)

Μυλωνάς Σπυρίδων

ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΙΑ

50,58 

Ψήφοι 5.034

Αλεξόπουλος Γρηγόρης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΝΟΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

49,42 

Ψήφοι 4.918

Ενσωμάτωση

56,41 (44 / 78 ΕΤ)

Μυλωνάς Σπυρίδων

ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΙΑ

50,98 

Ψήφοι 4.508

Αλεξόπουλος Γρηγόρης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΝΟΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

49,02 

Ψήφοι 4.334

Ενσωμάτωση

51,28 (40 / 78 ΕΤ)

Μυλωνάς Σπυρίδων

ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΙΑ

50,60 

Ψήφοι 4.038

Αλεξόπουλος Γρηγόρης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΝΟΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

49,40 

Ψήφοι 3.942

Ενσωμάτωση

38,46 (30 / 78 ΕΤ)

Μυλωνάς Σπυρίδων

ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΙΑ

50,19 

Ψήφοι 2.980

Αλεξόπουλος Γρηγόρης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΝΟΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

49,81 

Ψήφοι 2.958

Εικόνα από το εκλογικό κέντρο του Γρηγόρη Αλεξόπουλου