Κυ08202017

ΑνανέωσηΚυ, 20 Αυγ 2017 6am

ΠΑΤΡΑ: «Βόµβα» αµιάντου και σε άλλο
 υπόστεγο

Και την ώρα που όλη η Πάτρα συζητά για τις επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών εξαιτίας του αµιάντου µετά την κατάρρευση του κτιρίου στο λιµάνι, και το άλλο κτίριο – στέγαστρο που βρίσκεται στο λιµάνι, ανατολικά του µώλου της Αγίου Νικολάου… όχι µόνο έχει αµίαντο αλλά η στέγη του έχει υποστεί σηµαντικές φθορές και σίγουρα µικροµόρια αµιάντου… «ταξιδεύουν» µέχρι τα πνευµόνια µας σε καθηµερινή βάση.

Όπως βλέπετε η στέγη από αµίαντο του συγκεκριµένου κτιρίου έχει υποστεί σηµαντική φθορά, η οποία διακρίνεται από αρκετά ψηλά! ∆εν είναι όµως ορατή στους κατοίκους της πόλης, η υγεία των οποίων τίθεται σε κίνδυνο από την αδιαφορία των αρµοδίων! Και αυτό το κτίριο θα πρέπει άµεσα να κατεδαφιστεί και να αποµακρυνθεί ο αµίαντος που έχει.


Ο ΟΛΠΑ ανακοίνωσε προ ηµερών πως για το κτίριο που ήδη κατέρρευσε, σε σχέση µε την αποµάκρυνση των θραυσµάτων της οροφής του, που ήταν κατασκευασµένη από αµίαντο και κατέρρευσε την περασµένη Παρασκευή «εκπονήθηκε το επιχειρησιακό σχέδιο διαχείρισης υλικού, το οποίο όµως πρέπει πρώτα να εγκριθεί από τη διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας».


Μετά την έγκριση του σχεδίου, «θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την αποµάκρυνση των υλικών», διότι, όπως δήλωσε ο κ. Κοντοές, «είναι υλικά που θέλουν ειδικό χειρισµό και σκοπεύουµε να το κάνουµε µε όλους τους κανόνες που επιβάλλει το πρωτόκολλο». Xθες ανακοινώθηκε το αποτέλεσµα των µετρήσεων για τον αµίαντο, οι ποσότητες του οποίου είναι κάτω από τα όρια. Ο ΟΛΠΑ ανακοίνωσε µάλιστα την ικανοποίησή του γι αυτό.
Ωστόσο θα γίνει επανάληψη των µετρήσεων από εταιρεία η οποία συνεργάζεται µε τον «∆ηµόκριτο» εντός δύο εβδοµάδων. Από την πλευρά του ο ΟΛΠΑ αναµένει για το «δίδυµο» κτίριο (αυτό που δεν κατέρρευσε) τα αποτελέσµατα στατικής επάρκειας, ώστε να αντικατασταθούν τα φύλλα αµιαντοτσιµέντου, µε φύλλα χαλκού. Πάντως, δεν αποκλείεται, ο ΟΛΠΑ να πάρει απόφαση ακόµα και για την κατεδάφιση του υπόστεγου.

Πότε; Αγνωστο.