Τρ01262021

ΑνανέωσηΔε, 25 Ιαν 2021 8am

Ο Περιφερειάρχης Απ Κατσιφάρας εξέφρασε την ικανοποίησή του για την παράταση στην προθεσμία οριστικοποίησης των πρώτων εγγραφών στο Κτηματολογικό Γραφείο Πάτρας

Την ικανοποίησή του για την παράταση που δίνεται στην προθεσμία οριστικοποίησης των πρώτων εγγραφών στο Κτηματολογικό Γραφείο Πάτρας εκφράζει ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας.

“Μετά την ενημέρωση από το Γραφείο του κ. Υπουργού, αλλά και την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Βουλής της σχετικής τροπολογίας, θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την επίλυση ενός σοβαρού προβλήματος που αντιμετώπιζαν οι πολίτες της Πάτρας.

H συνεργασία μας με το Δικηγορικό Σύλλογο Πατρών και το Γραφείο του Υπουργού Περιβάλλοντος οδήγησε στη λύση.

Για άλλη μια φορά η συνεργασία είναι η δύναμή μας”.

 

Κατάθεση ερώτησης βουλευτή Αχαΐας ΣΥΡΙΖΑ Κ. Σπαρτινού σχετικά με τα προβλήματα αποζημίωσης μετακινήσεων εκτός έδρας για έκτακτες ανάγκες υπαλλήλων Περιφερειών

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών κατέθεσαν 26βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατόπιν πρωτοβουλίας του Κώστα Σπαρτινού με θέμα “Πρόβλημα αποζημίωσης μετακινήσεων εκτός έδρας για έκτακτες ανάγκες υπαλλήλων Περιφερειών λόγω καθυστέρησης έκδοσης  ΚΥΑ.

Έχει παρατηρηθεί ότι η διαδικασία  για την έγκριση των μετακινήσεων εκτός έδρας για έκτακτες ανάγκες των υπαλλήλων στις Περιφέρειες είναι χρονοβόρα και μπορεί να υπερβεί το ανώτατο όριο  που απαιτείται από τη διενέργεια της μετακίνησης έως την έκδοση της ΚΥΑ στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στις αποζημιώσεις των υπαλλήλων ενώ υπάρχουν οι αντίστοιχες πιστώσεις.

Οι βουλευτές ζητούν από τους Υπουργούς να απαντήσουν σε ποιες ενέργειες θα προβούν ώστε οι υπάλληλοι να αποζημιωθούν για το σύνολο των πραγματοποιηθεισών μετακινήσεων για έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες καθώς και να εξεταστεί το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την διαδικασία αυτή.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 «Δαπάνες μετακινουμένων εντός και εκτός Επικράτειας» προκειμένου να αποζημιωθούν υπάλληλοι για μετακινήσεις εκτός έδρας για έκτακτες ανάγκες ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: Αίτημα της οργανικής μονάδας στην Περιφέρεια, βεβαίωση εγγεγραμμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό από την Οικονομική Διεύθυνση της Περιφέρειας, αίτημα της Περιφέρειας στο Υπουργείο Εσωτερικών, έλεγχος αιτήματος και απαιτούμενων δικαιολογητικών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, συνυπογραφή από το Υπουργείο Οικονομικών, υπογραφή ΚΥΑ και έκδοση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης με δυνατότητα αναδρομικής ισχύος 2 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης. 

Επίσης, σύμφωνα με την ερμηνευτική εγκύκλιο 2/74450/ΔΕΠ του ΓΛΚ “η προθεσμία των δύο μηνών έχει αποκλειστικό χαρακτήρα, δηλαδή μετά την άπρακτη παρέλευσή της καμία δαπάνη δεν αναγνωρίζεται για τέτοιου είδους μετακινήσεις”.

Σε περίπτωση δε, που η ΚΥΑ δεν εκδοθεί εντός του έτους που πραγματοποιήθηκε η μετακίνηση, απαιτείται από την Οικονομική Διεύθυνση της Περιφέρειας εκ νέου βεβαίωση ύπαρξης εγγεγραμμένης πίστωσης των ανεξόφλητων δαπανών στον προϋπολογισμό του νέου έτους.

Γίνεται αντιληπτό ότι η διαδικασία για την έγκριση των μετακινήσεων αυτών είναι χρονοβόρα, και μπορεί να υπερβεί το ανώτατο όριο των δύο μηνών που απαιτείται από τη διενέργεια της μετακίνησης έως την έκδοση της ΚΥΑ στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Π.χ. υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετακινήθηκαν για έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες, με ημερομηνία αιτήματος έγκρισης μετακίνησης 20 ημερών εκτός έδρας της Περιφέρειας προς το Υπουργείο στις 3/11/2017.  Η ΚΥΑ υπογράφηκε στις 5/02/2018 και εκδόθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 22/02/2018. Λόγω της αναδρομικής ισχύος 2 μηνών, οι υπάλληλοι αποζημιώθηκαν μονό για το χρονικό διάστημα 22/12/17-31/12/17. Για τις υπόλοιπες δεκαεπτά μετακινήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα 3/11/2017 έως και 21/12/2017  δεν τους καταβλήθηκαν τα προβλεπόμενα έξοδα κίνησης.

Επειδή, οι μετακινήσεις πραγματοποιούνται για να εξυπηρετήσουν πραγματικές ανάγκες της Υπηρεσίας τους, όπως π.χ. ποιοτικό έλεγχο νωπών και μεταποιημένων προϊόντων, φυτοϋγειονομικό έλεγχος, εμβολιασμούς μελιταίου, καταπολέμηση δάκου,

Επειδή, οι υπάλληλοι, που  μετακινήθηκαν με εντολή της Υπηρεσίας τους, έχουν καλύψει με δικά τους έξοδα τις δαπάνες μετακίνησης (διόδια, καύσιμα, διανυκτέρευση) και δεν φέρουν ευθύνη για την καθυστέρηση της διαδικασίας,

Επειδή, υπάρχουν οι σχετικές πιστώσεις στους προϋπολογισμός κάθε Περιφέρειας,

Επειδή, έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις για την έγκριση της δαπάνης από τα αρμόδια όργανα,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

  1. Σε ποιες ενέργειες θα προβούν ώστε οι υπάλληλοι να αποζημιωθούν για το σύνολο των πραγματοποιηθεισών μετακινήσεων για έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες;

     2.   Εκτιμούν ότι υπάρχει αναγκαιότητα αλλαγής του θεσμικού πλαισίου ώστε να αποφεύγονται 

οι γραφειοκρατικές καθυστερήσεις ή ότι ενδέχεται να αυξηθεί ο χρόνος αναδρομικής ισχύος της ΚΥΑ; Και αν ναι, σε τι ενέργειες προτίθενται να προβούν;

«Φωνάζει ο κλέφτης να φοβηθεί ο νοικοκύρης»

Με αστείρευτη υπομονή αναμένουμε να μας ανακοινωθεί η «ετυμηγορία» των «λαϊκών δικαστηρίων» που έχουν στήσει οι κάθε λογής κομματάρχες. Συνειδητά έχουμε επιλέξει να μιλήσουμε τελευταίοι. Εμείς όταν μιλάμε, μιλάμε με ντοκουμέντα και αδιάψευστες καταγραφές.

Το συγκεκριμένο έγγραφο που δίνουμε στη δημοσιότητα αποτελεί ένα απειροελάχιστο δείγμα μπροστά στην πληθώρα στοιχείων που έχουμε στη διάθεσή μας.

Αλήθεια ποιοι είναι οι παράνομοι τώρα;

Επί 3 ολόκληρα χρόνια κάποια από τα μεγαλύτερα σωματεία της δύναμης του Π.Α.ΜΕ, δεν έχουν καταθέσει τα πρακτικά των εκλογών τους στο Πρωτοδικείο, κατά παράβαση του Ν.1264/1982. Απλά με το έγγραφο αυτό επιβεβαιώνεται η λαϊκή ρήση «φωνάζει ο κλέφτης να φοβηθεί ο νοικοκύρης». Δεν το δημοσιεύουμε για να λειτουργήσουμε εκδικητικά ή να πληγώσουμε το θεσμό. Κινηθήκαμε πολύ προσεκτικά μέχρι σήμερα, δίχως να είμαστε ανυπόμονοι να δείξουμε σε όλους τα συγκλονιστικά στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας.

Είμαστε σε θέση αυτή τη στιγμή να γνωρίζουμε επακριβώς πόσοι και ποιοι από τους 8.000 ψηφίσαντες στα σωματεία – μέλη του Εργατικού Κέντρου είναι πραγματικοί εργαζόμενοι, πόσοι άνεργοι και μακροχρόνια άνεργοι δίχως δικαίωμα ψήφου, πόσοι είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και δεν έχουν θέση στα συνδικάτα, πόσοι απασχολούνται σε διαφορετικό εργασιακό κλάδο από εκείνον που ψήφισαν, ποιοι έχουν διπλοψηφίσει σε συνδικάτα άλλων περιοχών, ποια σωματεία «άλλαξαν» τις πρωτότυπες καταστάσεις ψηφισάντων με αλλοιωμένες φωτοτυπίες, πόσοι και ποιοι συνδικαλιστές δεν είναι καν εργαζόμενοι, πόσοι και ποιοι έχουν καταδίκες στέρησης πολιτικών δικαιωμάτων ή έχουν διωχθεί στο παρελθόν για κακουργηματικού χαρακτήρα πράξεις.

Είναι επίπονη διαδικασία για εμάς η αυτοσυγκράτηση! Δεν είναι δα και εύκολο πράγμα να σε κρεμάνε επί μήνες στα μανταλάκια ως «νόθο», «πλαστό», «λαμόγιο», «δουλέμπορο», «κλέφτη», «απατεώνα» κ.τ.λ, ενώ διαθέτεις συγκλονιστικά και επιβεβαιωμένα στοιχεία, για πολλούς από τους επικριτές σου.

Έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι εμείς θα είμαστε οι τελευταίοι που θα ρίξουμε στην κρεατομηχανή του κιμά το σώμα ή μέρος του Εργατικού Κέντρου Πάτρας. Η παράταξή μας πάντα συμπεριφερόταν μεγαλόψυχα σε όλες τις υπόλοιπες παρατάξεις, πράγμα που απ’ ότι φαίνεται κάποιοι το ξεχνάνε. Εδώ είμαστε για να τους το θυμίζουμε.

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: «Κρύβεται ο Σπίρτζης για να μη χρεωθεί το αδιέξοδο στον δρόμο Πάτρα – Πύργος»

Ο Βουλευτής Ηλείας Γιάννης Κουτσούκος επισημαίνει σε δελτίο τύπου ότι διαψεύδεται για μια ακόμα φορά το χρονοδιάγραμμα του κ. Σπίρτζη. ο οποίος κρύβεται για να μη χρεωθεί το αδιέξοδο στον δρόμο Πάτρα – Πύργος.​

Ειδικότερα τονίζει τα εξής:

Επιβεβαιώθηκε σήμερα, κατά τη συζήτηση της Επίκαιρης Ερώτησής μου στη Βουλή, το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει το έργο του πολύπαθου αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Πύργος.

Όσο κι αν ο κ. Σπίρτζης «κρυπτόμενος» από τη Βουλή αποφεύγει να παραδεχθεί την πλήρη διάψευση των δικών του χρονοδιαγραμμάτων, εντούτοις η πραγματικότητα είναι μία, όπως την αποτύπωσε ο Υφυπουργός του κ. Μαυραγάνης στην απάντησή του. Ελέγχουν ακόμα – δύο χρόνια μετά τη δημοπράτηση – τους φακέλους των προσφορών, λόγω των υψηλών εκπτώσεων.

Ο κ. Σπίρτζης, δηλαδή, όταν στις 2-8-2018 μας έλεγε στη Βουλή ότι μετά την 12-3-2018 θα καλέσουν τους μειοδότες να υπογράψουν τις συμβάσεις και στη συνέχεια θα ακολουθήσει ο προσυμβατικός έλεγχος μας έλεγε για μια ακόμα φορά ψέματα, καθώς γνώριζε ότι οι υπηρεσίες τους δεν έχουν ολοκληρώσει τον έλεγχο των φακέλων.

Τα ίδια ψέματα μας είπε και το 2015 μετά την ακύρωση του διαγωνισμού και την κατάτμηση του έργου και συνέχισε μετά, μεταθέτοντας χρόνο το χρόνο την ολοκλήρωση των δημοπρασιών και την εκκίνηση των διαδικασιών έναρξης του έργου.

Όμως, το αδιέξοδο του κ. Σπίρτζη και της Κυβέρνησης λόγω της κατάτμησης του έργου για να πάρει τις τέσσερις εργολαβίες ο γνωστός «κουμπάρος», που αδυνατεί τώρα να προσκομίσει εγγυητικές επιστολές, δεν πρέπει να μετατραπεί σε αδιέξοδο για το έργο, το οποίο προφανώς δεν πρόκειται να ξεκινήσει το καλοκαίρι, όπως είπε ο κ. Τσίπρας από την Πάτρα.

Οφείλει επομένως, η Κυβέρνηση και ο κ. Σπίρτζηςνα αναγνωρίσουν τα λάθη τους, να ζητήσουν συγγνώμη για την πάνω από τρία χρόνια καθυστέρηση και να αναζητήσουν λύσεις για την άμεση εκκίνηση των εργασιών.

«Παρήλθε και η 12η Μαρτίου, η τελευταία προθεσμία που έθεσε ο κ. Σπίρτζης, για την εκκίνηση των διαδικασιών έναρξης του Έργου Πάτρα - Πύργος»

Κύριε Υπουργέ,

       έχει παρέλθει άπρακτη, για μια ακόμα φορά, η προθεσμία που εσείς ο ίδιος θέσατε για την έγκριση από την Ε.Ε. της αίτησης χρηματοδότησης του αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Πύργος.

Συγκεκριμένα κατά τη συζήτηση της τελευταίας μου Επίκαιρης Ερώτησης στη Βουλή, στις 8-2-2018, απαντώντας στο επίμονο ερώτημά μου για το χρονοδιάγραμμα του έργου μου απαντήσατε πως: «η αίτηση χρηματοδότησης έφυγε από το Υπουργείο Οικονομίας στις 12 Δεκεμβρίου –θα σας το δώσω και αυτό να το δείτε- και περιμένουμε την απάντηση. Προσπαθούμε να έχουμε την απάντηση νωρίτερα. Αν δεν απαντήσουν, σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέχρι τις 12 Μαρτίου, θεωρείται εγκεκριμένη.»

            Η 12η  Μαρτίου όχι μόνο έχει παρέλθει προ πολλού και εσείς δεν έχετε προβεί σε καμία από τις ενέργειες για τις οποίες δεσμευθήκατε στη Βουλή και συγκεκριμένα όπως είπατε: «αμέσως μετά οι Υπηρεσίες θα κληθούν να καλέσουν τους αναδόχους να φέρουν τις εγγυητικές, να πάνε οι συμβάσεις στο Ελεγκτικό Συνέδριο και μετά οι ημερομηνίες είναι από τον νόμο. Αν δεν μπορεί κάποια εταιρεία να φέρει τις εγγυητικές, πας στη δεύτερη. Αν δεν μπορεί η δεύτερη, πας στην τρίτη»

  • Επειδή είναι η πολλοστή φορά από το 2015 και μετά που διαψεύδονται τα χρονοδιαγράμματα που θέτετε ως αρμόδιος Υπουργός,
  • Επειδή με βάση το χρονοδιάγραμμα που είχατε δώσει στις 20-4-2015 το έργο έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί, όμως ούτε και έχει ξεκινήσει,
  • Επειδή πληθαίνουν οι πληροφορίες για τις ενστάσεις της Ε.Ε. και για την αδυναμία του μειοδότη των τεσσάρων πρώτων εργολαβιών να ανταποκριθεί.

 

 Ερωτάσθαι κύριε Υπουργέ:

 

  1. Γιατί μέχρι σήμερα δεν έχετε προβεί σε καμία ενέργεια με βάση το τελευταίο χρονοδιάγραμμα, όπως εσείς δεσμευτήκατε στη Βουλή στις 8-2-18, για την εκκίνηση των διαδικασιών έγκρισης και υπογραφής των συμβάσεων;
  2. Τι προτίθεστε να πράξετε, για να επιλύσετε τα πολλαπλά προβλήματα που δημιούργησε η κατάτμηση του έργου, προκειμένου να διασφαλιστεί, έστω και με καθυστέρηση τριών ετών, η υλοποίηση του απολύτως απαραίτητου για την Ηλεία και τη Δυτική Ελλάδα  έργου;

 

                                                     O ερωτών Βουλευτής

                                       

                                                      

                                                       Γιάννης Κουτσούκος