Σα08082020

ΑνανέωσηΠα, 07 Αυγ 2020 10am

Ανδρέας Φίλιας: Τι θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των μεγάλων έργων

Κύριε Δήμαρχε
Όπως γνωρίζετε εντός των ορίων του Δήμου Πατρέων πραγματοποιούνται και πρόκειται να ολοκληρωθούν σύντομα δύο σημαντικά έργα εθνικής εμβελείας. Αναφέρομαι στο έργο της Ολυμπίας οδού και αυτό το σιδηροδρόμου. Σε πρόσφατή επικοινωνία μελών της παράταξής μας με εκπροσώπους εκπολιτιστικών συλλόγων του Δημοτικού διαμερίσματος Ρίου οι κάτοικοι διατύπωσαν την ανησυχία τους για το ενδεχόμενο με την ολοκλήρωση των έργων και την αποχώρηση των εργοταξίων να παραμείνουν προβλήματα όπως παράπλευροι δρόμοι κατεστραμμένοι, όμβρια που διοχετεύονται σε ρέματα που αδυνατούν να παροχετεύσουν τους όγκους νερού που συλλέγονται από το δίκτυο της νέας εθνικής οδού και άλλα.
Τα μεγάλα έργα υποδομής που κατασκευάζονται στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια δημιουργούν ένα νέο πρωτόγνωρο ‘τοπίο’ τέτοιο που η ανάγκη αυστηρής εφαρμογής κανόνων και αρχών στο τομέα της διαχείρισης και της αποκατάστασης του περιβάλλοντος κρίνεται επιτακτική.
Όλοι γνωρίζομε πως ο Δήμος Πατρέων δεν έχει την ευθύνη εκτέλεσης των έργων αλλά ως επισπεύδων έχει υποχρέωση να έχει πλήρη γνώση των μελετών και να παρακολουθεί τις εξελίξεις των έργων, ώστε να εκτελεστούν οι τεχνικές και περιβαλλοντικές μελέτες εξασφαλίζοντας την ομαλή απόδοση των έργων.
. Με βάση τα παραπάνω παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε τα εξής:

1. Οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου έχουν στη διάθεσή τους τις σχετικές μελέτες των προαναφερθέντων έργων, ώστε να είναι σε θέση να παρακολουθούν την εξέλιξή τους;
2. Σε περίπτωση που οι τεχνικές υπηρεσίες έχουν επίγνωση των μελετών, έχουν δοθεί από εσάς οι κατευθύνσεις, ώστε να πραγματοποιείται συστηματική παρακολούθηση αυτών;
3. Σε πιθανή επίσκεψή σας εργοτάξια αναφερθήκατε σε προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και έγιναν από τους υπευθύνους των εργοταξίων οι απαραίτητες παρεμβάσεις;

Τέλος, ως Παράταξη «Τώρα για τη Πάτρα» προτείνουμε να προχωρήσετε άμεσα στη σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης της εξέλιξης των μεγάλων έργων που πραγματοποιούνται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πατρέων με τη συμμετοχή στελεχών της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, ώστε να διασφαλιστεί σε μέγιστο βαθμό η εφαρμογή των κανόνων και αρχών αποκατάστασης και διαχείρισης του Περιβάλλοντος που θα προκύψει με την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων έργων.
Πάτρα 25 -10 - 2016
Ανδρέας Φίλιας
Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης «Τώρα για την Πάτρα»